.

.

 

.

Toekenning aanvragen Dorpsbudget Zweeloo 2019/2020

Ook in tijden van lockdown gaan werkzaamheden ten behoeve van de sport- en sociale verenigingen in Zweeloo door.

Het is meer dan welkom dat de daarvoor benodigde budgetten aangevuld kunnen worden uit het dorpsbudget dat Dorpsbelangen Sweel (DBS) ook dit jaar bij de gemeente Coevorden had aangevraagd.

Medio maart van dit jaar heeft DBS in de OEK een oproep gedaan voor plannen die voor het dorpsbudget 2019/2020 in Zweeloo in aanmerking konden komen. Onder bepaalde voorwaarden konden alle verenigingen of initiatiefgroepen hiervoor indienen. Bij de sluiting van de indieningstermijn heeft DBS 6 aanvragen ontvangen met een totaal gevraagd budget van € 6532. Dit was minder dan de € 8440 waarover DBS dit jaar kon beschikken. Omdat dus alle plannen gesubsidieerd konden worden was een stemming deze keer overbodig. Dat kwam ook vanwege de lockdown achteraf niet slecht uit.

De volgende indieners hebben deze week bericht gekregen dat hun aanvraag toegekend is.

  1. De Historische Vereniging Zweeloo voor een reductie van de aanschafprijs van het nog te verschijnen boek over de geschiedenis van de gemeente Zweeloo voor inwoners van ons dorp; totaal € 500.
  2. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Zweeloo e.o. voor de aanschaf van 6 ventilatoren voor de aula; totaal € 420.
  3. Stichting Zwembad en Stichting Beheer Voetbalcomplex ’t Alterbarg voor een schrobmachine voor gezamenlijk gebruik; bijdrage van € 477.
  4. Stichting Ons Eig’n Kraantien voor de aanschaf van een laptop met benodigde software- en foto-apparatuur; bedrag € 1135
  5. VV Sweel voor vervangen speeltuin op sportpark ’t Alterbarg; bijdrage € 2000.
  6. Stichting Openluchtspel Aalden/Zweeloo voor de bouw van een vaste toiletgroep bij het openluchttheater; bijdrage € 2000.

Het restant van € 1908 blijft voorlopig gereserveerd.

Dorpsbelangen Sweel is content dat we hiermee een ondersteuning kunnen geven aan noodzakelijke en/of zinvolle activiteiten die het welzijn van ons dorp bevorderen.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 5 mei 2020

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel