.

.

 

.

Toekenningen “bezemronde” Dorpsbudget Zweeloo 2019/2020

Precies zoals in de eerste corona-golf dit jaar, was er nu in het dorpsbudget van Dorpsbelangen Sweel (DBS) nog ruimte om een kleine subsidieronde te organiseren.

De eerste ronde die dit jaar door DBS gehouden is, werd niet volledig benut. Er resteerde een bedrag van € 1.908.

Eind september van dit jaar heeft DBS in de OEK weer een oproep gedaan voor nieuwe plannen die voor de ‘bezemronde’ van het dorpsbudget 2019/2020 in Zweeloo in aanmerking kwamen. Onder bepaalde voorwaarden konden alle verenigingen of particuliere inwoners van Zweeloo hiervoor ideeën indienen. Bij de sluiting van de indieningstermijn heeft DBS vijf aanvragen binnen gekregen met een totaal gevraagd budget van €1924. Omdat dus alle plannen nagenoeg helemaal gesubsidieerd konden worden, was een stemming deze keer overbodig.

Dat kwam ook vanwege de lockdown achteraf niet slecht uit. De volgende indieners hebben deze week bericht gekregen dat hun aanvraag toegekend is.

  • De website Zweeloo-Digitaal is dringend aan vernieuwing toe. Mientje en Henk Harmsen uit Zweeloo hebben, in overleg met de webmasters Dick en Hanne van Bruggen en gebruikers, het initiatief genomen voor het laten vernieuwen of nieuw ontwikkelen van de site. Het is belangrijk dat (de voormalige gemeente) Zweeloo als dorp goed zichtbaar blijft. De informatie van Dorpsbelangen Sweel wordt daar beschikbaar gesteld en ook zijn artikelen van Oes Eig’n Kraantien goed bereikbaar voor alle geïnteresseerden en belanghebbenden. Voor deze vernieuwing is 500 euro toegekend.
  • In de 32 jaar sinds haar oprichting, heeft de Historische Vereniging Zweeloo heel wat voorwerpen geschonken gekregen van inwoners en oud-inwoners van de voormalige gemeente Zweeloo. Door de beperkte ruimte kunnen al deze voorwerpen moeilijk voor het publiek zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden op de Gaanderij in Meppen. Extra vitrines en ladekasten kunnen een deel van de oplossing zijn. Het bestedingsdoel is 1 ladekast en 3 vitrines. De vereniging ontvangt hiervoor het maximale beschikbare budget per aanvraag van 500 euro.
  • Het dorpshuis van Zweeloo, De Spil, heeft behoefte aan een magnetron. De reden hiervoor is dat moeilijk kan worden voldaan aan de wens van bezoekers die vragen om opgewarmde chocomelk. Nu warmt de bardienst telkens een flesje op onder de stromende warmwaterkraan. Dat is toch eigenlijk niet wat je zou willen. Daarom vraagt een van de vrijwilligers voor De Spil een bedrag van circa 125 euro aan voor een magnetron.
  • In de jaren ‘80 is voor en door dorpsgenoten uit Zweeloo en omstreken een dierenkampje gemaakt gelegen tussen de Hoofdstraat en het zwembad in Zweeloo. Het kampje huisvest watervogels, kippen, pauwen, geitjes en herten. Het wordt veelvuldig bezocht door kinderen al dan niet met ouders/grootouders, bewoners van de woongroep, maar ook door vakantiegangers. Elke ochtend worden alle dieren door één van de vrijwilligers gevoerd. Met de komst van de geiten blijkt het moeilijk om te zorgen dat zij alleen hun eigen voer eten en niet het voer van de andere dieren opslokken. Het bestuur van het dierenkampje heeft daarom het plan opgevat om aan de grote schuur een voerplek achter een hekwerk te realiseren waar alleen het pluimvee toegang tot heeft. Het bestuur van het dierenkampje ontvangt hiervoor 299 euro uit het dorpsbudget.
  • Ook de stichting Zwembad Zweeloo heeft een aanvraag ingediend. De trap van de glijbaan voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Het bestuur heeft besloten een nieuwe trap te laten maken. Een bedrag van 500 euro is toegekend voor de materiaalkosten en het galvaniseren en poeder-coaten.

Dorpsbelangen Sweel is content dat we hiermee een ondersteuning kunnen geven aan noodzakelijke en/of zinvolle activiteiten die het welzijn van ons dorp bevorderen.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 17 november 2020

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel