.

.

 

.

Zweeloo heeft een compleet vernieuwde website

Zweeloo heeft een compleet vernieuwde website in de lucht.

De nieuwsrubrieken, allerlei informatie over activiteiten, verenigingsnieuws, publicaties van DB Sweel en het heden en het verleden van de Zweeler dorpen zijn in een nieuw verfrissend jasje gestoken. Bovendien zijn ook vrijwel alle nieuwsberichten uit Oes Eig’n Kraantien (O.E.K.) terug te lezen tot 2009 en worden dus ook Zweeler over ver op de hoogte gehouden van het  reilen en zeilen van de Zweeler dorpen.

Aan de nieuwe website van Dorpsbelangen (DB)Sweel werd al geruime tijd gewerkt. Sinds vorig jaar is het werk van Dick en Hanne van Bruggen live te bewonderen. Dick en Hanne zijn al sinds 2015 bij Zweeloo Digitaal betrokken. “DB Sweel is eigenaar van de site en het bestuur informeerde bij ons of wij het onderhouden van de website van Grietina van der Haak wilden overnemen. Zij wilde er na vijf jaar mee stoppen. Ik had net toegezegd om de site van Aeldermeul te gaan beheren, maar Hanne vond het wel leuk om de site Zweeloo-Digitaal te gaan onderhouden. Op deze manier is het balletje gaan rollen”, lacht Dick.

Aanvankelijk was de site geen nieuwsmedium, maar vooral een digitaal archief van de dorpskrant
Hanne en Dick merken steeds meer dat de site zich gaandeweg ook als nieuwssite heeft ontpopt. Wij zien het tweeledig. Iedere week, gewoonlijk dinsdagavond, worden de nieuwe artikelen uit O.E.K. op de site gezet en evenementen komen in de agenda. Een week lang worden de nieuwe artikelen op de voorpagina van de site getoond. Wanneer een artikel veel foto’s bevat wordt hiervan een fotoalbum gemaakt.”

Zweeloo-Digitaal zag in 2009 het levenslicht en sindsdien worden alle nieuwsberichten en activiteiten digitaal gearchiveerd. “Inmiddels is in de afgelopen dertien jaar een archief ontstaan van ruim 4.700 artikelen. De artikelen die geplaatst worden moeten betrekking hebben op de dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo en haar inwoners. Dit geldt ook voor plaatsing van artikelen die van elders worden aangeleverd”, aldus Hanne.

Dick heeft veel tijd en energie gestoken in de vernieuwde website
Een site die volgens de Aaldenaar, die ook betrokken is bij SeniorWeb, aan een aantal eisen moest voldoen. “Doordat vanaf het begin weinig aandacht aan het updaten van de site is besteed werkten steeds meer onderdelen van de site niet meer naar behoren. Ook ontvingen we steeds meer spam-mails, soms wel 500 (!) per dag, met als gevolg dat de provider de site zelfs uit de lucht haalde totdat het probleem was opgelost.”

Dick zit achter zijn bureau en surft tijdens ons gesprek naar Zweeloo-Digitaal: “De oude site was inmiddels aardig gedateerd en vroeg om een meer eigentijdse, frisse uitstraling. Omdat de site bedoeld is als digitaal archief was een voorwaarde voor de nieuwe site dat het gehele archief werd meegenomen naar de nieuwe site. Ook moest de site voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen.”

Dick heeft heel wat hobbels moeten nemen om de nieuwe site te ontwikkelen
Aangezien hij geïnteresseerd is in computers maar nog nooit een website had gebouwd vond hij het leuk dit ook eens te doen. Bijna alle kennis is van het internet gehaald en hij heeft daarbij veel steun gehad van de verschillende internetforums.
Omdat er inmiddels nieuwere versies van Joomla waren verschenen was een eenvoudige update niet mogelijk. Om alle artikelen over te zetten moest een zogenaamde migratie plaatsvinden. Dit is gedeeltelijk met bestaande programmatuur gedaan maar veel hiaten moesten handmatig worden opgelost. Dit was een zeer intensief karwei en kostte veel tijd.

Dick en Hanne van Bruggen tonen de compleet vernieuwde website van Zweeloo-Digitaal.
(Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Alle noeste arbeid is niet voor niets geweest
De verschillen tussen de oude en nieuwe site zijn aanzienlijk, Dick en Hanne zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje:
- De website heeft een modernere uitstraling. Omdat we in een natuurlijke omgeving wonen is groen als basiskleur gekozen.
- Boven het artikel is de datum van plaatsing te vinden.
- Onderaan een geopend artikel staan icons. Hiermee kan een artikel worden afgedrukt of worden gedeeld via social media.
- Voor het verzenden van een reactie- of contactformulier is een zogenaamde reCAPTCHA beveiliging aangebracht. Dit voorkomt spam-mails.
- De site kan nu eenvoudig ge-update worden naar nieuwere versies van Joomla.

De site is nu nog voor een groot deel afhankelijk van de nieuwsvoorziening van O.E.K.
Dick heeft wel suggesties voor de nabije toekomst: “In principe beheren en onderhouden wij de website. Dat betekent dat Hanne de aangeleverde artikelen van O.E.K. plaatst en ik het technische onderhoud doe. Wij beoordelen of artikelen van elders ook geplaatst worden. Dit kan wat ons betreft zo blijven maar ook zou een onafhankelijk groepje de gehele redactie van alle artikelen op zich kunnen nemen. De redactie staat eigenlijk los van het beheer. DBSweel, als eigenaar van de site, zou wat ons betreft hier ook een stem in moeten hebben.”

Het aantal bezoekers van Zweeloo-Digitaal blijft volgens Dick en Hanne redelijk stabiel
“De persoonlijke verhalen van inwoners en oud-inwoners worden het meest gelezen. In de eerste week na plaatsing wordt een artikel 30 à 40 keer gelezen. Na een jaar is dat ongeveer 250 keer. Ook artikelen van jaren oud worden nog steeds bekeken. Het meest gelezen artikel is van januari 2010, ruim 25.000 keer! Overigens is de herkomst van de bezoekers niet bekend.”

Dick en Hanne hopen dat de site meer onder de aandacht van de inwoners komt. “Hopelijk draagt dit verhaal er aan bij en we zien dat er vanaf nu ook wekelijks in de colofon van O.EK. een voetnoot wordt geplaatst met de verwijzing naar de site. Wilt u de artikelen nog eens nalezen of de foto’s in kleur zien, ga dan naar  www.zweeloo-digitaal.nl   

Ook het aanmaken van een FaceBook-account “Zweeloo Digitaal” is een optie
Verhalen kunnen dan ook worden gedeeld en de site zal op deze manier meer in de schijnwerpers komen. Het kan zeker een toegevoegde waarde  hebben.” 

Voor Hanne is het inmiddels een vast patroon geworden
Dinsdagavond krijgen wij de artikelen van O.E.K. doorgestuurd van het redactieteam. Dan ga ik ermee aan de slag zodat de artikelen meestal dezelfde avond nog op de website staan. Ik wil nog wijzen op de mogelijkheid om activiteiten, die in de voormalige gemeente Zweeloo plaatsvinden, aan te melden voor de agenda. Voorheen stond op de laatste pagina van O.E.K. de Z.E.E.F. waar alle evenementen voor de aankomende week vermeld werden. Nu dit niet meer het geval is kunt u uw activiteit aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan zorg ik dat het op de digitale agenda komt te staan.”

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel