.

.

 

.

Werk aan de winkel voor de Paashaas in Zweeloo

Zoektocht naar paashaaseitje op de brink en daarna stemmen voor eerste ronde Dorpsbudget Zweeloo.

Bijna dertig kinderen gingen zaterdagmiddag vol enthousiasme en met hulp van de paashaas op de brink in Zweeloo op zoek naar paaseitjes, die her en der lagen verstopt. 

Ook bracht de paashaas nog een bezoek aan het stembureau in dorpshuis De Spil, waar inwoners van 12 jaar en ouder tijdens de eerste stemronde hun stem konden uitbrengen op liefst veertien mooie projecten, die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Dorpsbudget Zweeloo.

Alex Klingenberg, Annie Heins, paashaas en Sjoerd Slagter waren zaterdag actief op het stembureau van Dorpsbelangen Zweeloo in De Spil.
Bijna zestig inwoners brachten zaterdag hun stem uit. Komende vrijdagavond hebben de dorpelingen van 19.00 tot 20.00 uur - voorafgaande aan de jaarvergadering van Dorpsbelangen  in De Spil - nog de gelegenheid om hun stem uit te brengen. Tijdens de vergadering zal ook gelijktijdig de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel