.

.

 

.

Vereniging Dorpsbelangen Sweel tevreden over 2009

Terugkijkend op 2009 mag het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel constateren dat er het nodige is bereikt.

Bijschrift foto: Koningin Beatrix bezocht op 19 juni j.l. de eerste fase van het project ‘Dorpsgezichten’ en bekeek vol aandacht naar het kunstwerk in Zweeloo. Het was één van de hoogtepunten in 2009 van de actieve vereniging Dorpsbelangen Sweel.

Toen het bestuur tijdens de vorige jaarvergadering het proces van de structuurvisie besprak werd spontaan een werkgroepje geformeerd (met o.a. Joris van Staaden en Jan Piet Heederik) dat zich wilde inzetten voor een meer bottom-up proces: laat de bevolking van Zweeloo zelf aangeven wat zij belangrijk vinden en welke kant het uit zou moeten. Het is dan ook verheugend dat er begin 2010 een plan ligt voor een belevingsonderzoek, niet alleen van Zweeloo, maar van 7 dorpen in deelgebied II.  Binnenkort op deze webite meer nieuws hierover. 

Maar dat is niet allemaal vanzelf gegaan. De werkgroep is getransformeerd tot een werkgroep Visie op Visie en heeft zich, samen met vertegenwoordigers beide dorpen en DB’en ingespannen om binnen 6 weken na het verschijnen van de concept-structuurvisie een door beide dorpen gezamenlijke gedragen reactie bij het gemeentehuis af te leveren. Via OEK hebben de inwoners dit proces kunnen volgen. In november heeft het bestuur vervolgens nog eens met wethouder Roeles, de gebiedsgebonden bestuurder en Wilfried de Jong, samensteller van de structuurvisie om de tafel gezeten om de reacties verder toe te lichten. Deze worden verwerkt nu in de definitieve structuurvisie, die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden vastgesteld en daar is het wachten nu op.

Ondertussen heeft het bestuur van Dorpsbelangen Sweel, samen met alle besturen van de betrokken verenigingen van dorpsbelang, ook deelgenomen aan gezamenlijke vergaderingen van de deelgebiedscommissie 2. Hier is er steeds voor gepleit om eerst de bevolking aan te laten geven wat men belangrijk vindt en waar men naar toe wil. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk plan voor een belevingsonderzoek, waaraan 7 dorpen zullen deelnemen. De gemeente heeft al subsidie toegezegd. Nu is het aan de inwoners van Zweeloo om hieraan mee te werken.

Via de deelgebiedscommissie en stichting natuurkunst Drenthe is er ook volop medewerking verleend aan het project “Dorpsgezichten”, waardoor Zweeloo nu een meditatieboom rijker is. Het bestuur heeft een stukje geschreven voor de folder en medewerking verleend aan de feestelijke opening in mei door H.M. de Koningin.

Andere belangrijke activiteiten op het gebied van beeldende kunst zijn die van de Stichting Schilderachtig Drenthe (SSD). Het bestuur denkt dat dit een goede ontwikkeling is voor het dorp en steunt hen waar zij dat kan. Zo is het bestuur meegeweest naar Worpswede en heeft het aan de gemeente aangegeven dat er wel degelijk draagvlak is voor dit project. Inmiddels is het de stichting gelukt om Zweeloo internationaal op de kaart te zetten als kunstenaarsdorp, maar zijn de mogelijkheden voor een permanente expositieruimte in Zweeloo niet meer aanwezig.

Ook aan de relatie met de gemeente is gewerkt. Weliswaar is het dorpenoverleg zo vaak uitgesteld dat we het er maar even bij laten zitten. Aan de andere kant is Geert Roeles, de gebiedsgebonden bestuurder, een goede gesprekspartner gebleken. Het is te hopen dat hij deze functie ook na de gemeenteraadsverkiezingen zal houden.

Enkele feiten:
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Sweel vergaderde in 2009 4 keer, te weten op 27 februari, 9 juni, 28 september, en 3 december.

Naast bovenstaande punten kwamen ook de standaardactiviteiten van het DB aan de orde zoals organisatie zwerfvuilactie, paasvuur, paaseieren zoeken, de jaarlijkse barbecue en de vervanging van de speeltoestellen bij het dierenkampje.

De inbrengdagen voor het paasvuur waren op 4 en 11 april. Al voor de inbrengdagen voor het paasvuur werd er materiaal aangevoerd. Dit ongecontroleerd storten kan leiden tot problemen met de gemeente als er onbrandbaar materiaal tussen zit. Het gaat dan veel geld kosten om een en ander op te ruimen. Helaas ging de paasbult al in de brand voor het officiële tijdstip.

Op zaterdag 11 april werden door de kinderen van Zweeloo eieren gezocht op de brink. Voor het eerst was de paashaas er ook bij aanwezig.

De BBQ werd gehouden bij de familie Govaarts-van Stiphout op 27 juni. Er waren ca. 110 volwassenen en ca. 15 kinderen aanwezig.

Vergaderingen met de deelgebiedscommisie waren op 17 februari, 14 april, 23 juni, 15 september en 19 november.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel