.

.

 

.

Bestuursleden

Bestuur DB Sweel 2022

Sinds april 2022 bestaat het bestuur van Dorpsbelangen Sweel uit de volgende inwoners van Zweeloo:

Wie zijn en wat doet DBS?

Dorpsbelangen Sweel (DBS). Op de foto zijn de vijf bestuursleden vereeuwigd die sinds september 2019 het - overigens kleine - bestuur vormen van de vereniging Dorpsbelangen Sweel. De leden van de vereniging hebben ingestemd met een bestuur dat uit slechts vijf leden bestaat.

Bestuur DB Sweel

Sinds 19 september 2019 bestaat het bestuur van Dorpsbelangen Sweel uit de volgende  inwoners van Zweeloo, met bijbehorende functies:

Bestuursleden DB Sweel

Met ingang van 15 januari 2019 heeft Jan Pieters zijn bestuurslidmaatschap van Dorpsbelangen Sweel neergelegd. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet en de goede samenwerking.

Bestuursleden per 22 november 2017

Met de benoeming van Jan Pieters per 22 november 2017 ziet de volledige bezetting van het bestuur er als volgt uit: Jan Heijmans, voorzitter; Ton van den Oever, secretaris; Alex Klingenberg, penningmeester; Maartje de Boer, Johan Schieven en Jan Pieters, leden.

 

Willy-Anne van Stiphout zwaait af na 7 jaar Dorpsbelangen Sweel

Willy-Anne en haar partner Jos Govaarts kwamen in 2002 naar Drenthe, betrokken na de verbouwing hun mooie huis in Zweeloo, volgden een cursus Drentse taal & cultuur en zetten hun professionele bezigheden van hieruit gewoon voort. In 2008 werd Willy-Anne gevraagd door Henk Mulder zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen Zweeloo en onlangs, woensdag 29 april j.l. legde zij na 7 jaar voorzitterschap haar functie neer. Ons gesprek ging vooral dáár over, over wat je kunt bereiken met een organisatie als Dorpsbelangen. Niet in zijn algemeenheid, maar heel concreet in Zweeloo en omgeving. Willy-Anne heeft daar goed zicht op gekregen, ook dankzij haar lidmaatschap (m.i.v. 2011) van De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. In die laatste functie vertegenwoordigt zij in het Algemeen Bestuur de dorpen van de gemeente Coevorden. Kortom, Willy-Anne heeft van dichtbij gezien wat lokaal bestuur en burgerparticipatie betekenen.

DB Sweel - bestuursleden

Het huidige bestuur met op de achterste rij van links naar rechts:  Willy-Anne van Stiphout, Anske Pepping, Rianne Tielken, Elke Heidemans.

Onderste rij van links maar rechts:  André Effting, Johan Schieven, Alex Klingenberg.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel