.

.

 

.

Verslag Dorpsvergadering DB Sweel 4 april 2019

AANWEZIG:

BESTUUR DBS: Jan Heijmans (voorzitter), Maartje de Boer, Alex Klingenberg, Johan Schieven, Ton van den Oever (verslag). Verder 23 dorpsgenoten (bijna allen ook lid van DBS).

1. Opening en telcommissie
Jan Heijmans opent even over 8 de vergadering. Hij doet een beroep op 3 vrijwilligers om de stemmen te tellen. De commissie wordt gevormd door Derk ten Berge (vz), Jan Tangenberg en Henny Nijenbanning. De commissie gaat onmiddellijk aan de slag en zal, hangende de vergadering, de uitslag bekend maken.

 

2. Huishoudelijke zaken
Ton van den Oever richt zich expliciet tot de aanwezige leden van DBS. Hij legt uit dat DBS de officiële jaarvergadering wil uitstellen tot september 2019 vanwege de dorpsvergadering voor het dorpsbudget op 4/4, vanwege de drukte voor het Zuidenveld-feest en vanwege de dringende oproep nu aan kandidaatsbestuursleden. Toestemming van de ledenvergadering is nodig om de jaarvergadering later dan 1 juli van dit jaar te houden. Hij vraagt de aanwezige leden om toestemming. Willy-Anne van Stiphout zegt dit idee te steunen. Geen van de aanwezige leden heeft bezwaar.

  • Jan Heijmans doet een oproep gericht aan de aanwezigen om DBS van inspiratie te voorzien door ideeën te spuien op de geeltjes die op tafeltjes liggen. Die worden na afloop verzameld. DBS zal vervolgens bezien of en op welke manier ze daar uitvoering aan kan geven. Zie bijlage 1.
  • Jan Heijmans licht toe dat in september een kritieke situatie voor het DBS bestuur ontstaat omdat 3 leden hun termijn niet zullen verlengen en dat er zodoende maar twee leden overblijven. Dringend beroep op leden en andere dorpsgenoten om zich kandidaat te stellen voor het bestuur.

3. HUB OV
Willy-Anne van Stiphout is lid van de werkgroep CP-OV Drenthe die zich met openbaar vervoer bezighoudt. Samen met de gemeente willen ze van het busstation een HUB knooppunt maken met de nodige voorzieningen. Er is een inspraakmiddag voor de bevolking van deze regio geweest waarin ideeën over de inrichting geopperd zijn. Het ontwerp van Wilfried Reuvers kreeg de meeste steun. Verder uitwerking volgt.

4. Uitslag stemming dorpsbudget
Na een korte pauze kon de uitslag van de stemming bekend gemaakt worden. (Zie bijlage 2). De aanwezige initiatiefnemers konden symbolisch hun cheque in ontvangst nemen.

 

5. Zuidenveld
Alex Klingenberg en Alfred Askes geven een stand van zaken van de voorbereidingen Zuidenveld 2019. Het blijkt dat er een ruimte-probleem is voor de constructie van de boog die bij Henk ten Hoor in de schuur wordt gebouwd. Ook de straatversiering wordt besproken. Benneveld neemt de Burg. Tonckenstraat voor zijn rekening. Plaats van de bogen, de route van de optocht en de inrichting van het feestterrein worden met het nodige voorbehoud getoond.

 

6. Rode postbus in Zweeloo
Verschillende omwonenden hebben gewezen op de verkeersonveilige situatie rond de postbus bij de ingang van het Dierenkampje tegenover Tante Sweel. De gemeente heeft geen bezwaar tegen verplaatsing mits DBS na raadpleging van de inwoners het met de PDF-post regelt.

Dus is de vraag aan de dorpsvergadering wat men ervan vindt. Het weghalen op genoemde plek wordt wel een goed idee gevonden mits dit geen aanleiding is om de bus helemaal op te heffen. Tegen verplaatsing naar wegsplitsing Hoofdstraat-Marktstraat-Kloosterdwarsweg is geen bezwaar.

 

7. 75 jaar bevrijding in 2020
Anne-Marie Pieters meldt vanuit de Oranjevereniging dat de provincie financiële ondersteuning beschikbaar heeft voor initiatieven die volgend jaar rond de bevrijding van Coevorden/Zweeloo begin april een of meer evenementen organiseren. Tussen 4 en 6 april 1945 is Coevorden bevrijd. Plannen kunnen besproken worden onder de borrel na afloop van deze vergadering of op korte termijn ingediend bij de Oranjevereniging Zweeloo.

 

8.  Rondvraag
Mientje Harmsen miste de opschoon-actie dit jaar Alex legt uit waarom wij (en ook Aalden) een jaartje overgeslagen hebben.

 

Bijlage 1

 
   

Bijlage 2

 

UITSLAG STEMMING DORPSBUDGET ZWEELOO 2019

 

 

Initiatief

Stemmen

Toegekend Bedrag

Beschikbaar budget

 

 

 

TOTAAL 431 STEMMEN GELDIG

22 ONGELDIG

1

Spilhonk

142

2000

 

 

 

2

Zuidenveld

91

2000

 

 

 

3

Zwembad

61

2000

 

 

 

4

Dierenkampje

49

700

 

 

 

5

AED Masselink

30

1500

 

 

 

Tussensom

 

 

8200

8320

 

 

6

Kerktent

24

120

 

 

 

7

Van Goghpad

19

 

 

 

8

Schilderijlijst

15

 

 

 

 

TOTAAL

431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel