.

.

 

.

Jaarvergaderingen

Jaarverslag 2013 van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Naast de gebruikelijke maandelijkse vergaderingen kwamen de bestuursleden van Dorpsbelangen Sweel  in 2013 nog wat vaker aan de vergadertafel. Dat had vooral te maken met ons streven om gezamenlijke belangen ook samen te behartigen. Na de, door de BOKD georganiseerde, inspiratieavond voor alle dorpen in de gemeente Coevorden, sloot Wezuperbrug zich aan bij het 5DO, het vijfdorpenoverleg, dat daarmee werd omgedoopt tot 6DO.

Uitnodiging Jaarvergadering DB Sweel

DB Sweel- jaarvergadering

Uitnodiging jaarvergadering DB Sweel

29 april 2015 in de Spil aanvang 20:00

Uitnodiging Jaarvergadering DB Sweel 2014

DB Sweel - jaarvergaderingen

woensdag 9 april 2014 in De Spil, vanaf 20.00 uur

Graag nodigen we alle inwoners van het dorp Zweeloo uit voor de jaarvergadering van DB Sweel. Naast het huishoudelijk deel met jaarverslag en financiële stukken m(aar zonder  bestuurswisseling) hebben we het inhoudelijk deel waar we graag uw mening horen!

Daarna hebben we dit jaar als extra’tje een presentatie van Frank Rozendaal over Sweeler Oes Pils.

Verslag Jaarveradering DB Sweel 2013

 

Het huidige bestuur met op de achterste rij van links naar rechts:  Willy-Anne van Stiphout, Anske Pepping, Rianne Tielken, Elke Heidemans.

Onderste rij van links maar rechts:  André Effting, Johan Schieven, Alex Klingenberg.

 

Jaarvergadering DB Sweel 20 maart a.s.

woensdag 20 maart 2013 in De Spil, vanaf 20.00 uur

Graag nodigen we alle inwoners van het dorp Zweeloo uit voor de jaarvergadering van DB Sweel. Naast het huishoudelijk deel met jaarverslag, financiële stukken en een bestuurswisseling hebben we het inhoudelijk deel waar we graag uw mening horen over een aantal belangrijke zaken die ons allen aangaan.

Daarna hebben we als extra’tje een presentatie van Roelof Schuiling over de geschiedenis van het landschap rondom Zweeloo.

Kom luisteren en zien en wat we daarvan nu nog kunnen terugvinden.

 

Jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel op 5 april j.l. in De Spil

Uit de opkomst van de dorpsbewoners bleek dat de Zweeloër bevolking  redelijk begaan is met het wel en wee van het dorp.

De voorzitter Willy-Anne van Stiphout heette onder het genot van een kopje koffie iedereen van harte welkom en gaf uitleg over hoe mensen die meer over het werk van dorpsbelangen willen weten, die informatie kunnen verkrijgen en bij wie ze daar voor terecht kunnen. Natuurlijk zal net als vanouds belangrijk nieuws ook in Oes Eig’n Kraantien worden vermeld.

DB Sweel - jaarvergaderingen

Uitnodiging jaarvergadering DB Sweel

5 april 2012 in de Spil, vanaf 20.00 uur

Graag nodigen we alle inwoners van het dorp Zweeloo uit voor de jaarvergadering van DB Sweel. Naast het huishoudelijk deel met jaarverslag, financiële stukken en een bestuurswisseling hebben we dit jaar veel te bespreken.

Voor de actuele ontwikkelingen rondom de Spil, het zwembad, kunstenaarsdorp Zweeloo en, als er nieuws is, ook over de nieuwe huisartsenpost hebben we een aantal sprekers uitgenodigd. Zij zullen de laatste stand van zaken toelichten en al uw vragen proberen te beantwoorden.

 

Hieronder treft u aan:

de agenda 2012

de notulen van de jaarvergadering van 10 maart 2011

notulen 2011

het jaarverslag van de secretaris over 2011

 

Jaarvergadering DB Sweel van 10 maart 2011

agenda

notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2010

notulen 2010

het jaarverslag van de secretaris over 2010

jaarverslag 2010


Jaarvergadering van DB Sweel van 18 maart 2010

volgt

 

Jaarvergadering van DB Sweel van 19 maart 2009

volgt

 

Jaarvergadering van DB Sweel van 2008

Notulen van de jaarvergadering 2011 vereniging Dorpsbelangen Sweel

Gehouden op 10 maart 2011 in De Spil te Zweeloo.

 

  1. 1. Opening

Voorzitter Willy-Anne van Stiphout opent de jaarvergadering. Er zijn 28 personen aanwezig.

Bericht van verhindering is ontvangen van Jan Berghuis en Rianne Tielken.

 

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel