.

.

 

.

Zweeler bevolking schoot Zeeuwen te hulp bij Watersnoodramp

Zweeloo adopteerde zwaar getroffen dorp Nieuwerkerk op Schouwen-Duivenland.

Zweeler bevolking legt 28.000 gulden op tafel en burgemeester Greebe koopt koeien op Zweeler Markt om Zeeuwse boeren te helpen.

Afgelopen week herdachten we de tragedie van zeventig jaar geleden - op 1 februari 1953 - toen Nederland werd getroffen door een watersnoodramp die 1836 mensen het leven kostte.
Zeventig jaar na dato tekenen we een verhaal op hoe de hulpverlening vanuit de Zweeler gemeenschap destijds gestalte kreeg. 
De gemeente Zweeloo speelde een zeer betrokken rol bij de hulpverlening die direct na de rampnacht op gang kwam. Iedereen gaf wat hij missen kon: geld en kleding. Zweeloo adopteerde het dorp Nieuwerkerk en burgemeester Greebe kocht koeien op de Zweeler Markt die op transport naar Zeeland werden gezet.

Grootste natuurramp in Nederland van vorige eeuw
De Watersnoodramp van 1953 was de grootse natuurramp in Nederland van de afgelopen eeuw. Direct betrokkenen beschreven het getroffen gebied als ‘het slagveld waarop Nederland de strijd tegen zijn grootste vijand verloor’. 
Na een paar dagen konden de eerste feiten en cijfers van de ramp worden opgetekend en daarvan ging een ontnuchterende invloed uit. Een man van 46 jaar had zijn vrouw en twaalf kinderen verloren. In Halsteren werden enkele dagen na de ramp nog ruim tachtig inwoners vermist. Een uitgeputte koerier bracht de verbijsterende tijding dat in een schuur op Goeree-Overflakkee nog 180 lichamen liggen opgestapeld.

Hulpverlening vanuit Zweeloo was doeltreffend maar ook hartverwarmend
De hulpverlening vanuit Zweeloo was even eenvoudig als doeltreffend en verbazingwekkend. Zweeloo’s burgemeester Mr. Hugo Greebe vertelde het destijds zo: “Kort na de ramp kwamen enkele meisjes, die je anders nooit op pad krijgt om geld in te zamelen, op het gemeentehuis, om te vragen of ze met een lijstje mochten lopen. Dat verzoek werd natuurlijk vlot ingewilligd en de eerste rondgang bracht meteen 12.000 gulden op.”
Opnieuw gingen de beurzen open ...

Al snel bleek dat sommige inwoners wel wat meer hadden willen geven, maar ze wilden niet boven de kop van de lijst uitgaan en daarom werd een dag later een lijstcollecte gehouden. De dokter, de veearts en de burgemeester hadden een flinke kop op de lijst gezet en opnieuw gingen de beurzen open, met als resultaat nog eens 16.000 gulden. Van het ingezamelde geld werd aanvankelijk 3.000 gulden vrijgemaakt voor de aankoop van dekens omdat er een noodkreet uit Zeeland kwam dat daar vooral behoefte aan was. Vervolgens ging eenzelfde bedrag op aan de aankoop van fokpaarden ten behoeve van de boeren in Zeeland die hun paard door de overstroming waren verloren.”

In het door Zweeloo geadopteerde dorp Nieuwerkerk op Duiveland stond het water twee maanden na de stormramp van 1 februari 1953 nog tot aan de daken van de huizen. Het dorp was begin april 1953 nog volkomen geïsoleerd en slechts per roeiboot te bereiken.

Zweeloo adopteerde dorp Nieuwerkerk op Schouwen-Duivenland
Inmiddels had Zweeloo het dorp Nieuwerkerk op Schouwen-Duivenland geadopteerd. Het dorp was zeer zwaar getroffen. Een ooggetuige schetst de tragische gebeurtenissen: "Het is niet te beschrijven wat er allemaal voorbijdreef. De vrij lage huisjes van de Muyeweg verdwenen al vlug in de golven. Hele families die samen op een vlot of een stuk dak zaten, dreven voorbij. Even later waren ze verdwenen. Het hulpgeroep sneed door merg en been."
In Zweeloo werd er een comité gevormd tot beheer van de lijstcollectes. De burgemeester, de dokter en de echtgenote van de veearts waren de leden van het comité. Besloten werd om de nog niet uitgegeven duiten aan te wenden voor de aankoop van vee op de Zweeler Markt van 1954.

Zweeler Markt 1954 in teken van Watersnoodramp
In 1954 stond de Zweeler Markt geheel in het teken van de Watersnoodramp in Zeeland. Het werd een bijzonder en gedenkwaardige Zweeler Markt, die najaarsmarkt op woensdag 20 oktober 1954. Al was de plek van de markt al sinds jaar en dag hetzelfde. Een stukje sappig weideland aan de voet van wat eens de boerderij van de Abrahamy’s werd genoemd, omdat de familie  Abrahamy hier jarenlang zijn domicilie had. Zoals gezegd, het was een bijzondere markt dat najaar. Een markt met de voorgeschiedenis van de stormramp in Zeeland, toen uit het gehele land geld naar het ingestelde rampenfonds stroomde. Ook vanuit Zweeloo!

Mooiste Zweeler pinken gingen naar Zeeuwse boeren
Bij het scheiden van de markt waren 18 van de mooiste Zweeler pinken aangekocht voor prijzen die varieerden van 450 tot 650 gulden. De zaterdag daarop gingen de 18 pinken op transport naar Nieuwerkerk, dit alles onder begeleiding van een tienkoppige Zweeler delegatie. De Zierikzeese Nieuwsbode wijdde er een enthousiast artikel aan, uiting gevend aan de grote dankbaarheid voor het geschonken vee en voor de moeite die de Zweelers zich hadden getroost om ter plaatse hun gevoel van saamhorigheid met de Zeeuwse bevolking te tonen.

Met een zeer tevreden gevoel ondernam het gezelschap de 370 kilometer lange thuisreis. De pinken waren ongetwijfeld spoedig de Drentse weiden vergeten, maar de Nieuwerkerkers spraken nog vaak over Zweeloo, die Drentse gemeente van nauwelijks 2.500 zielen, die 28.000 gulden op tafel legden voor de rampspoed die Zeeland had getroffen.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel