.

.

 

.

Op 14 februari kunnen leden tijdens gemeenteavond hun mening geven

2024, het jaar dat PKN Zweeloo een nieuwe predikant wil vinden, maar ook een koers wil uitzetten voor de komende jaren.

“Samen met de leden gaat de Kerkenraad zich daarvoor inspannen.” Gilbert Mulder beseft dat de tijd al lang voorbij is dat iedereen bij de kerk hoorde. De voorzitter van de Protestantse Kerk Zweeloo (PKN) kent de kracht, maar ook de kwetsbaarheid van de dorpskerk aan de Wheem in Zweeloo. “De kerk heeft wel oog voor iedereen, maar heeft iedereen in het dorp nog wel oog voor de kerk?"

Actie Kerkbalans
Mulder kent dorpen in Nederland waar Actie Kerkbalans huis-aan-huis wordt bezorgd, omdat ook niet-leden willen bijdragen aan het voortbestaan van de kerk. “In Zweeloo echter geen huis-aan-bezorging van de Kerkbalans, we hebben moeite om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen en ook in de organisatie knelt het, want bijna niemand wil tegenwoordig nog kerkenraadslid worden of wil zich als vrijwilliger binden. Dat is een veeg teken. Als we de kerk in de huidige vorm willen behouden, dan dragen we daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Financieel gezond blijven
De 51-jarige Aaldenaar is al jarenlang nauw bij de kerk betrokken. Samen met een actieve groep kerkenraadsleden en vrijwilligers spant hij zich in, zodat de kerk in Zweeloo haar belangrijke positie in de gemeenschap kan behouden.
We vragen aan Gilbert naar wat er goed gaat én naar de zorgen. “Er gaat wel degelijk veel goed. Dan wijs ik op de sfeer in de kerkenraad, de sfeer tijdens en na de dienst met het koffiedrinken en de inzet van de vrijwilligers. Maar de wijze van invulling van een nieuwe dorpspredikant, financieel gezond blijven, een verdwijnende middengroep en onvoldoende nieuwe ambtsdragers behoren tot de grootste aandachts- en knelpunten. Tijdens de gemeenteavond op woensdag 14 februari (19.30 uur) in ons kerkje hebben we het daar met onze leden over en proberen we samen in goede harmonie naar oplossingen te zoeken.”

Teruglopend aantal leden en kerkgangers
Gezien het teruglopend aantal leden - tot onder de 300 - is de toekomst van de Zweeler Kerk volgens Gilbert anders dan dat het in de laatste jaren is geweest. “Ook het aantal bezoekers van onze kerkdiensten neemt af. De laatste tijd zitten we gemiddeld op slechts vijftien bezoekers. In het recente verleden lag dat aantal nog boven de twintig. Het wordt dan ook steeds meer duidelijk dat wij moeten gaan samenwerken, zonder direct samen te gaan. We willen graag weten hoe onze leden hiertegen aankijken.”

Reageren en anticiperen
PKN Zweeloo moet volgens Mulder reageren en anticiperen op de krimp met nieuwe vormen van kerk-zijn. “Voor ons als kerkenraad is het belangrijk om te kijken hoe we het gewone kerkelijke leven in Zweeloo kunnen waarborgen. Dan is er in ieder geval vooral meer inzet nodig van vrijwilligers, zowel voor de Kerkenraad als ook voor bijvoorbeeld het schoonmaken of het rondbrengen van kaarten, kerkbalans en De Zandloper. Daarom zoeken we naar versterking van de Kerkenraad en willen we een kosterspoule krijgen, zodat dit werk meer wordt verdeeld”.

Relevant 
De voorzitter van PKN Zweeloo beseft dat het voor kerken steeds belangrijker wordt om te kijken wat relevant is voor de generatie die ze missen. Gilbert wijst in ieder geval op persoonlijke relaties  “Ook in het kerkelijk leven draait het om relaties. We moeten de mensen veel meer opzoeken. Dat geldt in het bijzonder ook voor de nieuw te benoemen dominee, die zal nadrukkelijker moeten participeren in onze dorpsgemeenschap en in het verenigingsleven. 

Foto's: Hans Jansen

Flinke duit in het zakje
Om financieel gezond te blijven vraagt PKN Zweeloo in het kader van de jaarlijkse Kerkbalans opnieuw een flinke duit in zakje te doen. Met ongeveer 270 leden hebben Diaconie en Kerkrentmeesters op jaarbasis een begroting van € 95.000,-. “In de loop van dit jaar weten we hoe 2023 eruitzag. Inkomsten hebben we van de pacht en de kerkbalans. Beide doen ongeveer de helft. Gelukkig ontvangen we ook behoorlijk wat inkomsten door concerten, huwelijken en bijeenkomsten. De belangrijkste uitgaven zijn het salaris van de predikant, de diaconale zorg en natuurlijk de enorme energiekosten. Dat we vacant zijn heeft financieel; positieve gevolgen, maar toch willen we weer zo snel mogelijk een nieuwe predikant. We hopen dat dit kan voor 50%“, aldus Gilbert Mulder.

Gemeenteavond op 14 februari a.s.
De gemeenteavond op woensdag 14 februari a.s. begint om 19.30 uur, de kerk is om 19.00 uur open. Tijdens de bijeenkomst geeft de kerkenraad ook een terugkoppeling van de inmiddels meer dan veertig  ingevulde vragenlijsten. Deze vragenlijst is ook te downloaden op de website www.zweelerkerk.nl

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel