.

.

 

.

Babbelegoegies...

Körsdaags kwam ik in gesprek met een vrouw, die hier niet weg kwam en wij kregen ’t over ’t Drèents. Da’s agil niet zo gek, want ’t is ’n underwarp waoras ik bar geern over proot.

Die vrouw har liever niet, dat heur zeuntie al te veul Drèenste woorden gebroekte, ze was bang, dat dat zien Nederlands in de weg zul staon. Ik dacht ”Ach, mien lieve kind, da’s ja al lang achterhaald”. Het iene bet het aandere ja niet. Het is toch juust prachtig as je kind twietaolig opgruit !

Hoe zit ’t ok nog al weer met die streektaolen ?

Ik weet er best het ien en aander van, al zeg ik ’t zölf. Ik bin altied al een beetie wies um de neus west. Koop Bos oet Benneveld wet er nog veul meer van, mar ij moet ’t non evenpies met mij doen.

Kiek, oeze Drèentse taol is veul older dan het Nederlands. De Drenten hebt dus um de drommel gien spraakgebrek of wat dan ok. De Drenten hebt ok Nederlands op schoel leerd en wel wet, misschien nog wal beter dan hiel veul aandern. Ach, die Drèentse tongval zuj zo non en dan wal heuren, mar as ’t op schrieven an komp, huuft ze veur gieniene under te doen. Ja, in ’t Drèents hej ok voltooide dielwoorden, met ’t kofschip of ’t fokschaop kriej ok te maken, met de hiele ruttemetut. Oj non oet Drente komt of oet ’t Westen, ’t is veur elkenien geliek. Het Drèents voegt er zölfs een hiele koppel an toe, want der bint Drèentse woorden, waor aj in ’t Nederlands gien kaant met op kunt.

Denk bijveurbeeld mar iens an een gebakkie met ’n knapperige bodem en waorvan die bodem zien knapperigheid verleuren hef, dan zeg wij Drenten : harregat dat taartie is ja hielemaol slof.

Kiek daor begrep iene die oeze taol niet sprek dus gien iene snars van.

Mar goed, um een lang verhaal kört te maken, de Drèenste taol is veul older dan het Nederlands. Het is dus gien achterlijk taoltie van boeren van ’t platteland. In de Middeleeuwen, ongeveer tot 1500 bestun het Nederlands agil niet. In de Nedersaksische gebieden, waoras Drente bij heurt, woonden nogal wat dikke boeren en was der meer eten, dan in aandere dielen van ’t land en dus kwammen hiele volkstammen dizze kaant op, der was ja wat te halen. Zozachiesan wuur der toen besleuten um elkenien te laoten lezen en schrieven in ien en dezölfde taol. Meer ienheid was vanzölf goed veur de handel en al zo wat meer.

Daor was elkenien het vanzölf glunig met iens. De boekdrukkunst ontstun ok in die tied en toen kunden ze snel en goedkoop an grote hoeveulheden schoelboeken veur de mèensken kommen. Ja, en toen wuur het Drèents ienigszins verdrungen.

Mar, ik heb ’t opzöcht op internet en roem 43% van de Drenten sprek nog dagelijks Drèents. En waorum ok niet ?

Het is slim zunde, dat er nogal iens op deelkeken wordt, want het Nederlands is hiel belangriek, mar het Drèents kan der hiel goed bij. Dus, laot kinder op schoel Nederlands leren en laot ze derboeten mooi wat Drèents op doen.

Echt, zie wordt er niet minder van. ’t Hef ok zien veurdielen, want aj niet al te wied Duutsland ingaot, dan kuj met het Drèents hiel goed oet de voeten.

Dus, beste Drenten, börst veuroet en hol de Drèenste taol in stand !

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel