.

.

 

.

Jaarvergadering Historische Vereniging Zweeloo

Na een gedwongen (corona) absentie van meer dan twee jaar, nodigen wij u graag uit voor onze algemene ledenvergadering op 12 april 2022 bij HCR Hegen in Wezup.

Op de agenda staan voor de pauze de gebruikelijke agendapunten, inclusief een update over de voortgang van het boek over de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo.

Verder zal de vergadering gevraagd worden in te stemmen met de volgende bestuursmutaties:
Harm Tiemens en Bea Kool, aftredend en herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid: Anny Katerberg.

De agenda, de notulen van de ledenvergadering van 11 februari 2020, de jaarverslagen 2020 en 2021 en de financiële verslagen 2020 en 2021 worden ter plekke uitgereikt.

Na de pauze verzorgt Dirkje Mulder-Boers uit Coevorden een lezing over grensbewoners in Noord-Nederland met als titel “De grens getrokken”. In haar lezing vertelt ze hoe de grensbewoners van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland tussen 1914 en 1964 samenleefden.

Dinsdag 12 april 2022,
HCR Hegen in Wezup,
Aanvang: 20.00 uur

U bent van harte welkom (ook niet-leden).

Oes Eig'n Kraantien d.d. 29 maart 2022

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel