.

.

 

.

Jaarvergadering Historische Vereniging Zweeloo

De jaarvergadering van de Historische Vereniging Zweeloo vindt dit jaar plaats op 13 februari 2024 in De Drieklank in Aalden.

Naast de gebruikelijke agendapunten, staat op de agenda ook het voorstel om ingaande 2024 de contributie met € 2,50 te verhogen. Het bestuur acht dit nodig om kostenverhogingen (met name huurkosten) te kunnen opvangen. Verder zal de vergadering gevraagd worden in te stemmen met het voorstel om Rein Tromp officieel te benoemen als bestuurslid.

Na de pauze is het weer tijd voor de (bijna) traditionele historische quiz. We zouden haast zeggen, wegens groot succes geprolongeerd. We dagen iedereen uit die van Zweeloo en haar omgeving houdt, “Zweeler weetjes” kent of meer wil weten over Zweeloo, om mee te doen aan deze leerzame, vrolijke en misschien soms ook wel verrassende quiz.

De agenda, de notulen van de ledenvergadering van 21 februari 2023, het jaarverslag 2023 en het financiële verslag 2023 worden ter plekke uitgereikt. Tevens zijn ze nu al te raadplegen op de website www.historischeverenigingzweeloo.org.

Dinsdag 13 februari 2024
De Drieklank, Kerkstraat 16
Aanvang: 20.00 uur

U bent van harte welkom (ook niet-leden). 

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel