.

.

 

.

“De kracht van Sweelpop is om nooit op te geven en door te gaan!”

Nestor Klaas Scheper: “'Sweelpop zit niet alleen in mijn hart. Het zit in mijn hele lichaam.” Sweelpop is een onuitwisbaar fenomeen en mag nimmer van het poptoneel verdwijnen. Dat zegt  Klaas Scheper, wiens naam onlosmakelijk aan het vermaarde popfestival in Zweeloo verbonden is.

De 54-jarige Aaldenaar heeft alle 36 edities van Sweelpop van nabij meegemaakt. Flink wat jaren als organisator en daarna als zeer betrokken toeschouwer. Uiteraard is Scheper op vrijdag 31 augustus a.s.  tijdens de 37eeditie weer prominent van de partij.

Op ’t Alterbarg blikken we samen met hem terug op een roemrijk Sweelpop-verleden. 'Ik ben er zodanig mee vergroeid dat dit lichaam één groot sweelpop is', lacht Scheper. 'Sweelpop zit niet alleen in mijn hart. Het zit in mijn hele lichaam.' 

Twee jeugdsozen
‘In 1981 is het allemaal begonnen onder de naam Jongerendag. Ik was toen 17 jaar. Het is voortgekomen uit een samenwerking tussen de twee jeugdsozen, die destijds in de voormalige gemeente Zweeloo actief waren. Een christelijke gekoppeld aan de Gereformeerde Kerk en een openbare gekoppeld aan De Spil. Voornaamste doel was om gezamenlijk iets te organiseren voor de jeugd.’

Werkgroep Jongerendag (WJD)
Er werd een commissie gevormd met Henk Pauw, Jans Oldengarm, Klaas Scheper en Roel Gritter. Dit alles onder begeleiding van de toenmalige sociaal-cultureel werker Coen Ronde. Hier kwam de Werkgroep Jongerendag (WJD) uit voort: Het motto van de WJD luidde: ‘Voor en door jongeren.’ In de zomer van 1981 werd op het grasveld bij de voormalige sporthal door burgemeester Jan Jonkers de officiële openingshandeling verricht. Het festijn werd afgesloten met een muziekfestival op de parkeerplaats bij het sportveld. Hiervoor werd niemand minder dan Herman Brood gecontracteerd. De eerste editie kreeg de toepasselijke naam: Brood & Spelen.’

Herman Brood laten
‘De bevolking stond volledig achter het initiatief, want het was belangrijk dat er iets werd georganiseerd voor en door jongeren. Echter Herman Brood laten komen….dat deed nogal veel stof opwaaien. Een artiest uitnodigen die niet echt een goed voorbeeld voor de jeugd was…... Het optreden voor ruim 300 toeschouwers werd dan ook angstvallig bekeken.’

Circus Custers
‘Het was het begin van iets moois! Jongerendag werd gaandeweg omgedoopt in “Sweelpop”. Het werd een fenomeen tot ver buiten de provinciegrenzen. Hoewel: met vallen en opstaan. Zo hadden we halverwege de jaren tachtig een programma met De Dijk, Klein Orkest, Fox the Fox en de Charlies wat volledig in het water viel en financieel een strop is geworden. In 1986 scheen de zon weer tijdens het Zuidenveld. Een geweldig podium over de Aelderstroom met een optreden van Circus Custers en gratis entree.’

Stormen getrotseerd
Het molenfeest begin jaren negentig zorgde voor ongekende taferelen. De Golden Earring trad aan de voet van de Jantina Hellingmolen op. Financieel een enorme gok, maar het pakte positief uit. Dit was echter voor mij meteen het laatste jaar. Het was tijd om het stokje over te dragen aan mijn opvolgers. Vanaf toen zijn er jaren geweest dat Sweelpop qua bezoekers en bezetting van bands echt op zijn top zat.  Maar soms was er ook turbulentie, zoals in 2010 toen het water aan de lippen stond. Het voortbestaan was zelfs in het geding, maar het popfestival heeft alle stormen getrotseerd! De kracht van Sweelpop is om nooit op te geven en door te gaan. Ik ben nog steeds hartstikke trots op Sweelpop. Fantastisch dat de succesformule intact is gebleven. Ik hoop dat het nog jaren zo mag blijven!’

Foto: Klaas Scheper maakt graag propaganda voor Sweelpop. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 21 augustus 2018

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel