.

.

 

.

Zuidenveld ook in het Asielzoekerscentrum

Niet alleen in de dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo wordt in meer of mindere mate hard gewerkt aan het komende Zuidenveld, ook in het AZC begint het Zuidenveldvirus rond te waren. Ja, zelfs meer dan dat: er wordt al gewerkt, en wel aan een boog. Een bijzonderheid: het is voor de eerste keer dat er door het AZC een Zuidenveldboog geplaatst gaat worden. Plus de benodigde meters straatversiering.

 

Enige tijd geleden traden buurtbewoners al in contact met het AZC, met de vraag of er mogelijk iets gezamenlijks ondernomen kon worden voor wat betreft de straatversiering. Deze vraag werd verheugd ontvangen door de medewerkers van het COA, maar daar bleef het eerst bij. Men wist niet precies wat het Zuidenveldfeest inhield, en ja, er zijn zoveel andere zaken waar men aandacht aan moest schenken.

 

Tot er een nieuwe medewerker kwam. Afkomstig uit Sleen. En hij was 2 jaar geleden in zijn woonplaats volop betrokken geweest bij het Zuidenveldgebeuren.

“Ik zag “Zuidenveld” op de agenda staan en het Zuidenveldbloed begon meteen te stromen. Blijkbaar heb ik het met zoveel vuur gebracht dat men mij dit project gunde,” aldus Frans, de betreffende medewerker. Samen met collega’s, met name de huismeesters (technische mensen) en met bewoners, werd een ontwerp gemaakt. “Niet dat dit in één keer allemaal klaar was,” aldus Frans, “hoe meer je nadenkt en overlegt, des te vaker plannen bijgesteld moeten worden. Maar we zijn nu daadwerkelijk aan de slag.”

Zoals meestal is ook hier het bouwen van de boog voornamelijk een mannenklus. “Maar,” vertelde Frans, “de vrouwen zullen er zeker ook bij ingeschakeld gaan worden, zeker bij de afwerking.”

Bekendheid aan het Zuidenveld en het project werd en wordt gegeven via de interne kabelkrant. Ook op het AZC geldt: de meeste vrijwilligers moeten toch persoonlijk gevraagd worden. Lastig is het ook wel dat Frans er nooit zeker van kan zijn dat mensen van begin tot eind zullen kunnen meewerken. “Maar dan vinden we wel weer nieuwe mensen,” zo vertelde hij, vol vertrouwen op een goed eindresultaat.

Hoe de boog er uit zal komen te zien is uiteraard, traditiegetrouw, een geheim. Maar dat het met de situering van het AZC te maken zal hebben, dat werd wel verteld. “En de uitvoering zal zeker een traditioneel en agrarisch tintje hebben,” zegt Frans breed lachend, waardoor hij blijk geeft op de hoogte te zijn van de Zuidenveldgewoontes.

Wat hem ook een goed gevoel geeft, is de uitnodiging van de buren, om bewoners van het AZC straks te vragen mee te helpen met het afwerken van de straatversiering voor de Gelpenberg en de Molenwijk. “Een mooi gebeuren van samen werken en daarna samen feest vieren”, aldus Frans. Eigenlijk had hij ook nog ideeën, om op het Zuidenveldfeestterrein eveneens aanwezig te zijn met het AZC, “maar je kunt beter één ding goed aanpakken, dan meerdere dingen maar half.” Hij geeft aan dat hij zijn handen vol zal hebben aan de klus, maar dat hij het met veel Zuidenveldenthousiasme zal doen, wat de meewerkenden zeker zal stimuleren.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel