.

.

 

.

Zestig jaar ervaring behouden voor ijsvereniging “De Boertip”

Waardering voor lange staat van dienst bestuursleden Henk Hegen en Gerrit Haddering.

Met de jaarvergadering van ijsvereniging De Boertip stond afgelopen week in Wezup weer een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar op het programma. Dit keer kende de agenda van de jaarvergadering, die werd gehouden in De Flintenhoeve, een extra bijzonder tintje.
De bestuursleden Henk Hegen en Gerrit Haddering hebben een lange staat van dienst en zitten ieder al reeds dertig jaar in het bestuur. Henk en Gerrit waren aftredend, maar ook weer herkiesbaar. Beiden zijn met algehele goedkeuring van de vergadering weer herkozen. 

Henk en Gerrit werden verrast met een oorkonde en een tas met diverse veelgebruikte ingrediënten uit hun bestuursperiode als dank voor hun inzet. Het bestuur van De Boertip is blij dat Henk en Gerrit met hun jarenlange ervaring zich ook de komende bestuursperiode weer willen inzetten voor de vereniging

Naast de bestuursverkiezing werden ook de jaarrekening, de actualiteiten van het voorbije ijsseizoen en de evaluatie van de activiteiten van De Boertip besproken. Daar werd met volle tevredenheid op teruggeblikt, met ook dank aan alle vrijwilligers.

Oes Eig'n Kraantien 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel