.

.

 

.

Kaartclub Zweeloo wil het klaverjasveld sterk verjongen

Een belangrijk doel van Kaartclub Zweeloo voor de komende jaren is de gemiddelde leeftijd flink omlaag te brengen.

"Verjonging van het klaverjasveld is nodig om het kaartspel voor de ondergang te behoeden", zegt voorzitter Ton de Rooij.

De leeftijd aan de eerste tafel tijdens de vaste kaartmiddag in dorpshuis De Spil spreekt boekdelen. De vier zeer bedreven en gerespecteerde kaarters Linze van der Veer (88), Jan Dolfing (90), Jan Beijering (90) en Gerrit Wiebing (89) vertegenwoordigen samen bijna 360 jaar kaart-ervaring, maar ook verderop in de zaal zitten er een aantal bijna-negentigers.

De vier zeer bedreven kaarters Linze van der Veer (88), Jan Dolfing (90), Jan Beijering (90) en Gerrit Wiebing (89) vertegenwoordigen samen bijna 360 jaar kaartervaring. (Foto: Gerda Looije).

Ton, Alie en Liz drijvende krachten achter kaartclub
Ton de Rooij is - samen met zijn mede-bestuursleden Alie Bruinsma en Liz Noordman - niet alleen de drijvende kracht achter Kaartclub Zweeloo, hij strijdt ook voor behoud van het kaartspel. “Klaverjassen is een mooi spel en het spelen ervan een sociale bezigheid."

De vergrijzing breekt ons op
Gewoonlijk is de opkomst volgens De Rooij rond de dertig kaarters. Dat neemt niet weg dat de 78-jarige Meppenaar, groot geworden met klaverjassen, de gelegenheid aangrijpt om zijn zorgen uit te spreken over de toekomst van het klaverjassen in deze regio. "De vergrijzing breekt ons op." In De Spil zitten inderdaad veel senioren aan de speeltafels, met een enkele uitzondering in de vorm van een paar zestigers. Ton leerde het in de tienerjaren van zijn broers en ooms. “Ik speel het nu nog één keer per week, vroeger wel drie à vier keer per week. Hij waardeert de saamhorigheid binnen de club. “Ik ben sinds de start lid, ik vind het een leuke, gezellige club.’’

Vertrouwen op verjonging klaverjasveld 
Ton, Alie en Liz hebben nog steeds plezier in het besturen van de Zweeler kaartclub. "De mensen vinden het leuk om te spelen en we organiseren het dan ook graag. We hebben de hoop zeker nog niet verloren en vertrouwen op een verjonging van het klaverjasveld. We overwegen om nog weer eens een klaverjascursus te organiseren."

 Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel