.

.

 

.

Vervolg "Jan Seubring neemt afscheid van Zwembad Zweeloo"

Kassa-kioskbezetting geen vrijblijvende zaak  “Als we het samen willen doen, dan moet we er ook samen voor staan”.

Zwembad Zweeloo staat in 2024 opnieuw voor grote investeringen: “Nul op de energiemeter”
Het Zwembad Zweeloo stond in 2023 met name in het teken van investeringen op het gebied van onderhoud. Voor dit jaar staan opnieuw grote investeringen op het programma en dan vooral op het gebied van energiemaatregelen.

Volgens Jan Seubring kan dat niet zonder de steun van de gemeente Coevorden. “Zoals in de berichtgeving van vorige week in O.E.K. gemeld, zijn er in 2023 al noodzakelijke investeringen gedaan, maar er wacht het zwembad dit jaar een nog grotere investeringslast: Zwembad Zweeloo streeft naar “nul op de energiemeter.”

Van het gas af
De voorbereidingen hieromtrent zijn al geruime tijd gaande. "De afgelopen tien jaar zijn op dit vlak al veel maatregelen genomen. Denk alleen al aan de afdekkleden over het zwembad en de plaatsing van de zonnepanelen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan om te kijken of Zwembad Zweeloo van het gas af kan. Naast gas is ook elektriciteit een punt van aandacht. In de machinekamer staan veel pompen die nog niet energiezuinig zijn. Wij vinden dat we die ook moeten beoordelen en mee moeten nemen. Je praat al met al over een investering van meer dan € 100.000. Een hoop geld, maar dan kan Zwembad Zweeloo wel weer 25 jaar vooruit!”

Verzuipen in wet- en regelgeving
Jan Seubring twijfelt niet aan de goede intenties van de gemeente Coevorden. “De contacten over en weer zijn prima, maar we hebben beide te maken met te veel wet- en regelgeving die enorm veel tijd, energie en vooral geld kosten. Dat is soms heel frustrerend. We worden steeds meer geconfronteerd met zaken waarbij snelle actie gewenst is en op bepaalde momenten moet je ook belangrijke en snelle beslissingen nemen. Het gekke is dat er gewoon gemeentelijke gelden beschikbaar zijn voor investeringen voor wat betreft groot onderhoud, maar het ter beschikking krijgen van deze middelen blijkt in de praktijk een heel ander verhaal. We hebben goede plannen vanuit onze Visie en Missie, maar het loopt heel vaak vast op het daadwerkelijk verkrijgen van de financiële middelen.”

Belangrijke rol gemeentelijke subsidiecoördinator
Jan Seubring is van mening dat de gemeente in dit soort situaties ook een voorschot kan geven, want het geld vanuit de fondsen is immers door de gemeenteraad gefiatteerd en dus beschikbaar. "Om vervolgens dan samen met de ontvanger het traject van subsidieaanvraag te doorlopen. De hulp van een nog te benoemen gemeentelijke subsidiecoördinator is daarbij meer dan welkom. Zo werk je echt aan een vitaal platteland!”

Voor al zijn verdiensten werd Jan Seubring in 2023 uitgeroepen tot Sportheld van de gemeente Coevorden, maar zeker ook tot Held van Zwembad Zweeloo. (Eigen foto)

Kassa-kioskbezetting
Het feit dat de kassa-kioskbezetting toch steeds weer een lastig obstakel blijkt te zijn, zorgt bij Seubring voor de nodige teleurstelling. Als we met elkaar vinden dat een belangrijke voorziening als een zwembad in stand moet blijven, dan is het volgens de in 2012 toegetreden penningmeester van belang dat we dit ook samen doen. “Natuurlijk zijn we blij met onze hele grote groep donateurs en abonnementhouders, maar daar zijn we er niet mee. De groep kassa-kiosk vrijwilligers mag best wat groter. Er zijn mensen die al jaren één of meer kassadiensten invullen, maar er komt een moment dat zij wat afstand nemen. Dat is heel begrijpelijk, maar die taak moet wel overgenomen worden. Gelukkig zijn er mensen beschikbaar, maar op sommige momenten niet genoeg. Vele handen maken licht werk. Dit is vooral van toepassing op Zwembad Zweeloo!”

Kansen en bedreigingen
Over de hele linie ziet Jan Seubring dat de kosten de voorbije jaren flink zijn gestegen. “Het is een uitdaging voor het bestuur om de entreeprijzen en abonnementsgelden betaalbaar te houden. Dit zie ik voor de komende jaren zeker als de belangrijkste uitdaging. Een andere is bijvoorbeeld het dalend aantal donateurs. Hier is wat mij betreft actie nodig!”

Kansen en toekomstperspectief
Jan wil zeker niet in somberheid afsluiten. Daarvoor zijn er genoeg kansen en is er voldoende toekomstperspectief. “Ik denk dan aan samenwerking met andere partijen en dan met name met de twee buitenbaden in de gemeente Coevorden. Op het gebied van technisch beheer en onderhoud kun je prima samenwerken, zonder dat dit ten koste gaat van je eigen identiteit. Onderzoek verder of het mogelijk is om het terrein en gebouwen ook buiten het zwembadseizoen op een goede wijze te benutten. Je zou hier gelden uit kunnen genereren. Acht maanden per jaar is er immers geen activiteit. En blaas de lentefair LEEF! weer nieuw leven in. Tot slot: zorg dat je altijd voor kwaliteit gaat! Als je wat doet, doe het goed!”

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel