.

.

 

.

Nomineer Stichting Schilderachtig Drenthe tot hét culturele gezicht van Drenthe 2010 !

Vanaf 1 februari kan het publiek kandidaten voordragen voor de Grote Culturele Prijs van Drenthe die dit jaar in november zal worden uitgereikt.
Kent u een Drent, een Drentse instelling of Drentse groep die zich op cultureel gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt? Dan kunt u deze persoon, instelling of groep voordragen aan de onafhankelijke provinciale adviescommissie Grote Culturele Prijs van Drenthe. Deze commissie adviseert gedeputeerde staten van Drenthe in haar keuze voor de winnaar van de prijs.
In Zweeloo en omstreken kennen we een stichting die wat ons betreft zeker mag meedingen naar deze prijs. Het is de veelgeprezen Stichting Schilderachtig Drenthe.

Stichting Schilderachtig Drenthe bokste het afgelopen jaar voor elkaar dat Zweeloo als Kunstenaarsdorp werd toegelaten tot lid van de toonaangevende Europese Federatie van Kunstenaarsdorpen EuroArt. Deze internationale organisatie streeft ernaar om de rijke geschiedenis van de 19e eeuwse door heel Europa rondreizende kunstenaars onder de aandacht te brengen en daarmee de basis te leggen voor een nieuwe gezamenlijke artistieke toekomst voor Europa. Met name de bezoeken van Max Liebermann, Vincent van Gogh en vertegenwoordigers van de zogeheten Haagse School aan het einde van de negentiende eeuw hebben bij de toekenning gewicht in de schaal gelegd. Drenthe kende in die tijd geen goede verbindingen. Kunstenaars moesten echt moeite doen om naar Zweeloo te komen. Dat is veelzeggend. Door de erkenning van Kunstenaarsdorp wordt het mogelijk Zweeloo breed onder de aandacht te brengen als een plaats met een belangrijk cultuurhistorisch verleden. Daarbij wordt gedacht aan het organiseren van tentoonstellingen, evenementen en deelnemen aan projecten.

De Stichting Schilderachtig Drenthe beschouwt het toetreden tot EuroArt als een extra ondersteuning van haar werk om dit deel van het Drentse erfgoed in brede kring onder de aandacht te brengen en verder uit te bouwen en te onderzoeken. Het streven is om vanaf 2010 het aantal activiteiten in Zweeloo en omstreken geleidelijk op te voeren. Zweeloo heeft anno 2010 iets wat veel andere kunstenaarsdorpen niet hebben, want voor een groot deel ziet het dorp er nog steeds uit zoals aan het einde van de negentiende eeuw. Het landelijke karakter waar de kunstenaars destijds voor naar Drenthe kwamen, is hier bewaard gebleven.

Het baanbrekende werk van de stichting voldoet naar onze mening in alle opzichten aan de criteria voor de culturele prijs:

1. De Stichting Schilderachtig Drenthe bevordert aanmerkelijk de belangstelling voor de Drentse kunstgeschiedenis;
2. De bestuursleden van de Stichting beschikken over duidelijke inhoudelijke kwaliteiten en zetten zich met verve in om de activiteiten over het voetlicht te brengen;
3. De Stichting is origineel en heeft een voorbeeldfunctie;
4. De doelstelling van de Stichting spreekt een breed publiek aan.

Het werk van de Stichting Schilderachtig Drenthe betreft bovendien een brede studie over een onderwerp, waarover vanuit Drents perspectief nog relatief weinig bekend is. Bovendien maakt de stichting  door het organiseren van tal van tentoonstellingen, het uitgeven van boeken en het verzorgen van lezingen de kunstgeschiedenis van Drenthe bij een breed publiek bekend.

Wanneer u de Stichting Schilderachtig Drenthe wilt aanmelden, dan hoort de commissie graag van u waarom u vindt dat de stichting in aanmerking komt voor de prijs. Een goede motivatie is van groot belang voor het maken van een weloverwogen keuze. De winnaar van de prijs ontvangt €10.000 en een bronzen legpenning. De aanmeldingsperiode loopt van 1 februari tot 1 maart 2010. Klik hier voor het aanmeldformulier

Voor meer info : www.cultureleprijs.drenthe.nl

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel