Artikel
Verslag Jaarveradering DB Sweel 2013

 

Het huidige bestuur met op de achterste rij van links naar rechts:  Willy-Anne van Stiphout, Anske Pepping, Rianne Tielken, Elke Heidemans.

Onderste rij van links maar rechts:  André Effting, Johan Schieven, Alex Klingenberg.

 

Op woensdagavond de twintigste maart vond de jaarvergadering plaats van Dorpsbelangen Sweel in de Spil. Dankzij Tiny Schuiling, die de kunst van bloemschikken blijkbaar in de vingers heeft, zag de Spil er die avond op z’n paasbest uit !

 

Voorzitter Willy-Anne van Stiphout opende om acht uur de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Ze vertelde dat 2012 een jaar met veel perikelen was geweest. Eerst waren er de problemen rond De Spil en enige tijd later hing de dreigende sluiting van ons zwembad de bevolking van de voormalige gemeente Zweeloo als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Ons zwembad is ons immers heilig. Wat betreft het luttele bedrag aan subsidie voor ons zwembad, kun je rustig stellen, dat Zweeloo in verhouding met het subsidiebedrag voor de openluchtbaden in de dorpen Zwinderen en Noord-Sleen, toch ook wel degelijk het ondergeschoven kindje is.

 

Maar het ging natuurlijk niet alleen om het zwembad, dat was eigenlijk de bekende druppel, maar het gevoel dat het grote geld naar de grote stad gaat bestaat al veel langer bij een groot aantal van de buitendorpen. En dat, terwijl er toch 60% van de inwoners van de gemeente Coevorden in het buitengebied woont!

Dus ging er vanuit het 5DorpenOverleg een brief op poten (brandbrief) naar de gemeente Coevorden, die enige tijd later in de politieke kamer werd behandeld en kreeg het bestuur van Dorpsbelangen de gelegenheid deze brief toe te lichten. Helaas is het nu nog steeds wachten op de definitieve reactie van het college van B en W. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de gemeente en dorpsbelangen naast elkaar zouden staan en niet steeds tegenover elkaar bij het oplossen van bepaalde problemen in het dorp. Maar helaas, de indruk dat de liefde in deze relatie slechts van één kant komt, geeft wel een moedeloos gevoel.

 

Gelukkig was er ook nog wat goeds te melden, want het paasvuur dat ook in gevaar dreigde te komen, mag gewoon net als altijd in de brand. Verder is een groepje mensen bereid gevonden om eens te kijken of er mogelijkheden zijn om op een nader te bepalen plek,

bijv. bij De Spil, gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden met het daarbij behorende vuurwerk en de nieuwjaarsborrel. De dorpsbarbeque is op zaterdag 15 juni en wordt georganiseerd door Henk en Marlies Weggemans in de tuin van de familie Pieters aan het Klooster.

 

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en een prachtige en zeer interessante presentatie van Roelof Schuiling, waarin hij ons aan de hand van beelden vertelde over het ontstaan van het landschap rondom Zweeloo.

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto