Artikel
Vervolg op “brandbrief” van het 5dorpenoverleg

In oktober 2012 is er vanuit wat toen het 5dorpenoverleg heette (inmiddels hebben we een 6dorpenoverleg), waar ook de ondernemersvereniging zich bij heeft aangesloten, een brief gestuurd naar alle fracties en de gemeenteraad. In deze brief uitten wij onze bezorgdheid over het gemeentelijk beleid voor de Zweeler dorpen (brandbrief.pdf).

Op 11 december 2012 is het concept antwoord (concept B&W.pdf) van B&W besproken. Daarbij hebben vertegenwoordigers van de 5dorpen ingesproken (inspreken.pdf).

Vrij kort daarna, 17 december 2012, vond de dorpenronde (met B&W) plaats die wij als 5 dorpen samen hebben georganiseerd.

Na veel gedoe over de “besluitenlijst”, waarin belangrijke op- en aanmerkingen van onze kant (o.a. over de toegezegde definitieve brief) niet werden overgenomen, kwam eindelijk halverwege mei 2013 de “definitieve” brief (definitief B&W.pdf). Tot onze grote teleurstelling bleek deze praktisch geheel gelijk aan de conceptversie. Onze teleurstelling hebben wij per e-mail aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt, waarna wij op 26 september 2013 wederom een brief mochten ontvangen (reactie B&W.pdf).

Het hele gebeuren wordt nu gekoppeld aan het thema “burgerparticipatie”.

 

Bijlagen:

- brandbrief.pdf

- concept B&W.pdf

- inspreken.pdf

- definitief B&W.pdf

- reactie B&W.pdf

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto