Artikel
Uitnodiging Jaarvergadering DB Sweel 2014

DB Sweel - jaarvergaderingen

woensdag 9 april 2014 in De Spil, vanaf 20.00 uur

Graag nodigen we alle inwoners van het dorp Zweeloo uit voor de jaarvergadering van DB Sweel. Naast het huishoudelijk deel met jaarverslag en financiële stukken m(aar zonder  bestuurswisseling) hebben we het inhoudelijk deel waar we graag uw mening horen!

Daarna hebben we dit jaar als extra’tje een presentatie van Frank Rozendaal over Sweeler Oes Pils.

Kom luisteren en proeven!

Hieronder treft u aan:

het jaarverslag van de secretaris over 2012

de jaarlijkse nieuwsbrief met agenda (pdf-file)

de notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2013 (pdf-file)

het jaarverslag van de secretaris over 2013 (pdf-file)

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto