Artikel
Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel 2015

Datum vergadering:      29.04.2015 vanaf 20.00 uur in De Spil

Aanwezig:                    Bestuur en 12 aanwezigen

Verslaggeving:             E. Heidemans

                                                                                 

1.  Opening en agenda.

Willy-Anne heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.

2.  Notulen vorig verslag 2014.

Bord zwembad staat er nog. Er zitten nog reclamecontracten aan. Verslag is goedgekeurd.

3.  Jaarverslag.

Anske neemt het jaarverslag door.

Reacties uit de zaal: oversteekplaats Kruisstraat/ Hoofdstraat. Nico reageert op de veiligheid van fietsers of het niet met verf op te lossen is? Dat hoeft niet veel te kosten.

Irene constateert dat door de verbouwing van Seubers het verkeer drukker zal worden.

Grietina wordt bedankt voor haar zorg voor de website van Zweeloo.

4.  Financieel verslag.

Alex neemt het financieel verslag door. Het is goedgekeurd door Mientje en Bernadette.

5.  Verslag kascommissie.

Rikus schrikt van het saldo van het dierenkampje. Sponsoring door de Rabobank en Tafeltje Dekje zorgt voor een mooi saldo. De kascommissie heeft alle financiële stukken prima in orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.

6.  Benoeming kascommissie.

Alex en de kascommissie worden bedankt.

Bernadette en Nico zijn voor volgend jaar benoemd tot kascommissie. Reserve staan Irene en Bertus.

7.  Begroting 2015.

Met de opschoonactie zijn een aantal verbeterpunten benoemd die worden meegenomen volgend jaar.

De begroting is goedgekeurd door alle aanwezigen.

8.  Samenstelling bestuur

Willy-Anne geeft een samenvatting van onze samenwerking met Andre.

André doet dat voor Willy-Anne.

Beiden hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet voor het dorp bij Dorpsbelangen. Bloemen voor Willy-Anne en André.

Bert Askes stelt zich voor als mogelijk nieuw bestuurslid van dorpsbelangen. Dit wordt goedgekeurd door de aanwezigen. We wensen Bert veel succes bij Dorpsbelangen.

 

Inhoudelijk deel

 

1.    Dorpsvisie wordt gemaakt. De lijst dorpsvoorzieningen wordt geshowd.

       Deze lijst is nog niet up to date. Oa. Kerkkoor is er niet meer en ZBC is

       VV Sweel geworden.

2.    * Er wordt gevraagd naar wat de bedoeling is met het sluiten van de 

        bibliotheek. Of DBS dat op kan pakken. Er is hier nog veel onduidelijkheid

        over. Wordt meegenomen naar het 6 dorpen overleg.

* Jos : veel hinder van het parkeren bij de huisartsen. Situatie onveilig. Hierop actie ondernemen wordt niet gesteund door de gebruikers van het gebouw.  Als er op de brink teveel hinder wordt ondervonden wellicht dan parkeer verbod via gemeente regelen? Idee Alex. Borden regelen via Marc Pothof.

* Annemarie vraagt zich af of er veranderingen mogelijk zijn bij de gemeente o.a. Bv vergunningen voor meerdere jaren voor activiteiten, daardoor minder legeskosten.

* Mientje: Dorpsbarbecue deze is 27 juni Midzomernacht. Geen barbecue

dit jaar maar een gezellige avond met hapjes.

3.    Presentatie Hartveilig Drenthe over de AED. Aanwezig zijn: Han Kaemingk

       en Arwoud Snippe. Zij geven een goede uitleg over wat er allemaal komt

       kijken bij het aanschaffen van een defibrillator en het opzetten van een

       reanimatie team. Het moment van de 112 melding tot de overname van het

       ambulance personeel, is met behulp van een presentatie duidelijk

       weergegeven.

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto