Artikel
Agenda Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Waar:           Dorpshuis De Spil

Wanneer:     Woensdag 19 april 2017

Tijd:              20.00 – 22.00 uur

1. Opening en welkomstwoord. De vergadering wordt voorgezeten door Jan Heijmans

Huishoudelijk deel

2. Notulen vorige vergadering 20-04-2016 te downloaden van de website www.zweeloo-digitaal.nlèDB Sweelèjaarvergaderingen)

3. Jaarverslag 2016 van de secretaris

4. Jaarverslag 2016 van de penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Begroting 2017

8. Samenstelling bestuur. Aftredend is Elke Heidemans. Het bestuur heeft geen kandidaten bereid gevonden om deze vacature te vervullen.Tot aanvang van de vergadering is   het mogelijk zichzelf kandidaat te stellen via de secretaris ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of 0591-224023).

9. Rondvraag

 

Inhoudelijk deel

1. Informatie over de werking en spelregels van de buurtpreventie app door Margreet Schuiling.

2. De plannen voor de energiemanagement van het Zwembad Zweeloo: presentatie door Nico Westerhuis

3. a) Ruimte voor overige ideeën, suggesties, vragen en meningen van inwoners;

    b) Voorbereiding overleg met gemeente Coevorden in de zogenaamde Dorpenronde. Wat moet DBS daar vooral aan de orde stellen?

Na afloop is er ruimte, onder het genot van een hapje en een drankje, nog even met elkaar te praten.

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto