Artikel
Uitnodiging van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel wordt gehouden op woensdag 23 mei 2018 om 20.00 uur in De Spil. Informatie is te vinden op www.zweeloo-digitaal.nl onder DB Sweel.

Agenda Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Waar:            Dorpshuis De Spil

Wanneer:      Woensdag 23 mei 2018

Tijd:               20.00 – 22.00 uur

 

 1. Opening en welkomstwoord. De vergadering wordt voorgezeten door Jan Heijmans

 

Huishoudelijk deel

 2.  Notulen vorige vergadering 219-04-2017 te downloaden van de website www.zweeloo-digitaal.nl➔DB Sweel➔jaarvergaderingen)

 3.  Jaarverslag 2017 van de secretaris

 4.  Jaarverslag 2017 van de penningmeester

 5.  Verslag kascommissie

 6.  Benoeming nieuwe kascommissie

 7.  Begroting 2018

 8.  Samenstelling bestuur. Volgens het rooster van aan- en aftreden is dit jaar aftredend Alex Klingenberg. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem opnieuw te noemen. Officieel bestaat er nog 1 vacature voor het bestuur. Het bestuur heeft geen kandidaten bereid gevonden om deze vacature te vervullen.Tot aanvang van de vergadering is het mogelijk zichzelf kandidaat te stellen via de secretaris ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0591-224023). Dit geldt ook voor eventuele tegenkandidaten voor de herbenoeming van Alex Klingenberg.

 9.  Ecologisch bermbeheer. Onder voorbehoud van reactie van de gemeente.

10. Dorpsbudget voor Zweeloo.

 

PAUZE

 

Inhoudelijk deel

 1.  Het werk van het Steunpunt vrijwilligerswerk Coevorden. Annelies Kampman introduceert het Steunpunt en zet uiteen wat Zweeloo aan vrijwilligers kan leveren en ontvangen.

 2. Stand van zaken Glasvezelnet in Zweeloo e.o. Jos Govaarts licht toe.

 3. a) Samenwerking met Dorpsbelangen Aalden m.b.t een gemeenschappelijke dorpsvisie.

     b) Ruimte voor overige ideeën, suggesties, vragen en meningen van inwoners;

    c) Voorbereiding overleg met gemeente Coevorden in de zogenaamde Dorpenronde. Wat moet DBS daar vooral aan de orde stellen?

Na afloop is er ruimte, onder het genot van een hapje en een drankje, nog even met elkaar te praten.

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto