Artikel
Uitnodiging van de Vereniging DB Sweel

AED-gebruik en inrichting HUB in Zweeloo. Dit zijn de twee inhoudelijke onderwerpen die gastsprekers in de jaarvergadering aan de orde stellen. Praat mee over deze belangrijke zaken.

Het bestuur nodigt u allen uit voor de komende jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel. Hieronder staat de agenda; verdere informatie is te vinden op www.zweeloo-digitaal.nl onder ‘DB Sweel’.

Agenda Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Waar:           Dorpshuis De Spil

Wanneer:     Donderdag 19 september 2019

Tijd:              20.00 – 22.30 uur

1. Opening en welkomstwoord.
De vergadering wordt voorgezeten door Jan Heijmans

Huishoudelijk deel 

2. Notulen jaarvergadering 23 mei 2018
Te downloaden van de website (www.zweeloo-digitaal.nl➔DB Sweel➔jaarvergaderingen)

3. Notulen ledenvergadering 4 april 2019
Te downloaden van de website (www.zweeloo-digitaal.nl➔DB Sweel➔jaarvergaderingen)

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris

5. Jaarverslag 2018 van de penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Begroting 2019

9. Samenstelling bestuur.
Volgens het rooster van aan- en aftreden zijn dit jaar aftredend Johan Schieven, Maartje de Boer, Jan Heijmans en Ton van den Oever. Johan Schieven en Jan Heijmans stellen zich niet herkiesbaar. Maartje de Boer en Ton van den Oever stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen opnieuw te noemen. Voor de beide vacatures hebben zich twee kandidaten bereid verklaard: Annie Heins-de Boer en Lammy Kroes-Koers.Beiden wonend aan het Klooster in Zweeloo. Het bestuur stelt voor hen te benoemen. Tot aanvang van de vergadering is het overigens mogelijk zichzelf kandidaat te stellen via de secretaris ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0591-224023). Tenzij zich een of meer andere kandidaten voor het bestuur aanmelden, komt het aantal bestuursleden hiermee op 5: het statutaire minimum, en twee minder dan het officiële aantal tot nu toe. Omdat de ledenvergadering het aantal bestuursleden vaststelt (art 8,3 statuten) vraagt het bestuur de ledenvergadering om het aantal bestuursleden op 5 vast te stellen.

10. Officiële benaming van het Van Gogh-laantje.

11. Rondvraag.

PAUZE

Inhoudelijk deel

1. AED gebruik en netwerk door Stichting Hartveilig Drenthe.
De heer Arwoud Snippe, voorzitter van Hartveilig Drenthe,  geeft toelichting over het gebruik van AED-apparatuur en de inschakeling van een netwerk daarbij.

2. HUB Zweeloo
De provincie Drenthe heeft in samenwerking met het OV-bureau Groningen Drenthe een adviesboek laten ontwikkelen speciaal voor de HUB-Zweeloo. HUB is de benaming voor een regionaal knooppunt voor openbaar vervoer. De heer Martin Courtz is als gastspreker uitgenodigd over dit onderwerp. Hij is bij de provincie Drenthe adviseur/ projectleider Verkeer en Vervoer.


Na afloop is er ruimte, onder het genot van een hapje en een drankje, nog even met elkaar door te praten.

 

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto