Artikel
‘Samenwerking verkennen met Oosterhesselen of Aalden….of nog een tijd zo doorgaan?’

Gemeenteavond Hervormde Kerk Zweeloo op donderdag 14 november a.s. moet duidelijkheid geven over toekomst. ‘Gaan we nu samenwerking verkennen met Oosterhesselen of Aalden, of kunnen we nog een tijd zo doorgaan?’ Dat is de centrale vraag die de Kerkenraad van de Hervormde Kerk Zweeloo komende donderdag aan de leden wil voorleggen.

Dit voorjaar hield de Kerkenraad al een verkennende gemeenteavond, waarbij werd aangedrongen op de noodzakelijke versterking van de Kerkenraad en het leveren van ondersteuning bij de uitvoering van allerlei taken.

Voorzitter Epke Wiersma zegt blij te zijn dat een aantal gemeenteleden zich gemeld heeft om hun steentje bij te dragen. “Denk dan aan taken als hulpkoster, de kascontrole en vrijwilligers die na de dienst koffie schenken of bloemen bij zieken bezorgen. Ook hebben zich gelukkig leden gemeld die een rol in de Kerkenraad willen vervullen.”

Wiersma benadrukt dat dit echter nog niet toereikend is. “De Kerkenraad is nog steeds op zoek naar versterking. Zelf ben ik naar Emmen verhuisd en moet mijn taken overdragen. Een aantal vacatures krijgen we vooralsnog niet of onvoldoende ingevuld. We hebben de hulp van onze leden daarom hard nodig. Komende donderdag willen we dit aan de orde stellen, maar ook hoe we het mogelijk anders kunnen doen.” Wiersma doelt daarbij op het verkennen van samenwerking met de kerk in Oosterhesselen of Aalden.

“De Kerkenraad moet uit minstens zeven leden bestaan, die hebben we nu niet. Met de huidige – te smalle - bezetting komt de Kerkenraad niet altijd meer toe aan de bijbehorende taken waaronder het bezoeken van gemeenteleden bij een feestelijke gebeurtenis of bij ziekte.” Om structureel goed te kunnen blijven functioneren is de Kerkenraad op zoek naar belangstellenden die de volgende taken op zich willen nemen: diaconaal werk (diaken), beheer werk (kerkrentmeester) secretarieel werk (scriba) en kosterstaken.

De gemeenteavond in de Hervormde Kerk in Zweeloo begint om 20.00 uur; de inloop start om 19.30 uur met koffie en thee.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 12 november 2019

 

 

Zoeken in de site

Kunst & cultuurnieuws

Brinkenexpositie weer tentoongesteld

Zweeloo, 4 mei 2021. Vanaf deze maand tot eind oktober is de Brinkenexpositie weer te bezichtigen. De buiten-expositie bestaat uit 19 grote panelen met elk een schilderij dat in de omg...

dinsdag, 4 mei 2021

Lees verder

Vragenlijst beleving Prinses van Zweeloo

Beste lezer, Wij zijn twee studentes die momenteel bezig zijn met hun afstudeeronderzoek voor Stichting Geopark de Hondsrug vanuit hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor dit afstudeeronderzoek meten wij de ...

dinsdag, 20 april 2021

Lees verder

Theater Hofpoort

Theater Hofpoort doet mee aan unieke voorstelling Martijn Kardol. Theater Hofpoort doet mee aan een unieke samenwerking tussen een groot aantal theaters in het lan...

woensdag, 7 april 2021

Lees verder
Willekeurige foto