Artikel
Epke en Tineke Wiersma hebben ....

 ....hechte band met het  kerkje van Zweelo. Van huis uit zijn Epke en Tineke Wiersma kerkelijk opgevoed, Tineke vanuit een Katholiek gezin en Epke uit een Nederlands Hervormd gezin.

“We zijn in de Protestante Kerk getrouwd en waren gewoon dat onze kinderen ook naar een Christelijke school gingen. Ik was betrokken als kerkrentmeester. In die periode vernieuwden en restaureerden we het kerkje in 1996 en 2013”, blikt Epke Wiersma terug.

Financiële acties
In 1996 kwamen er goten om de kerk, nieuw stucwerk en werden de glas-in-loodramen vernieuwd. In 2013 werd het Proper-orgel voor € 130.000,- gerestaureerd. “Met een bus vol gemeenteleden zijn we naar de orgelbouwer geweest. Toen het orgel weer in gebruik werd genomen hebben we alle banken in de kerk omgedraaid richting het orgel. We voerden diverse financiële acties, we schreven fondsen aan en we spaarden veel geld vanuit het allergrootste legaat wat we hebben mogen ontvangen. Trijntje Geerts liet namelijk niet alleen haar spaarcenten na aan de kerk maar ook haar woning met alles erop en eraan. Aan het einde van ‘de boeldag’ en na verkoop van de woning, was de kerk € 210.000,- rijker. Dit geld staat nog steeds bij de RABO bank op rente tegen een zeer vriendelijke rente van 4,9%.....De jaarlijkse rente-inkomsten van bijna  € 11.000,- is een mooie bodem in de begroting van de kerkrentmeesters.”

Vrijwilligers
In 2013 was Epke - als voorzitter van de kerkenraad - ook betrokken bij de aanstelling van de nieuwe dominee Bernadette de Groot. Ze volgde Jan Hylkema op, die na ruim 27 jaar afscheid nam als predikant. Na het vertrek van Hylkema moest de pastoriewoning aan het Eswegje worden opgeknapt. “De nieuwe dominee moest je immers wel een nette woning kunnen aanbieden. Ook toen konden we een beroep doen op vrijwilligers.”

Tineke nam het redactiewerk voor De Kerkbode over van Jan Hylkema en hielp bij het opzetten van het gezamenlijke kerkblad De Zandloper waarin nu zeven PKN kerken uit Zuidoost Drenthe verenigd zijn.

Toekomst bijna 800-jarig kerkje
Over de toekomst van het bijna 800 jaar oude kerkje zijn Epke en Tineke duidelijk. “De Hervormde Gemeente Zweeloo zal langzaam maar zeker kleiner worden. Jaarlijks overlijden er gemiddeld 20 leden en er komt vrijwel niemand meer bij. In de periode van mijn lidmaatschap van de kerkenraad is het aantal gemeenteleden teruggelopen van 850 naar circa 350. De kerkgang loopt achteruit en het wordt steeds moeilijker om de begroting van pastoralia - niet te verwarren met die van de kerkrentmeesters - rond te krijgen. Met andere woorden: kerkbalansgelden worden jaarlijks steeds (iets) minder en de kosten iets hoger. De vraag is ook of er meer behoefte komt aan ‘gemeenschapszin’ of juist minder. Gelukkig zijn er in de kerkenraad nieuwe leden toegetreden. Hopelijk vinden er (straks na corona) ook weer andere activiteiten in de kerk plaats dan alleen de zondagse dienst."

Epke en Tineke zijn en blijven lid. “We hebben ruim 25 jaar vanaf onze woonboerderij naar het kerkje gekeken en de bijbehorende begraafplaats. Daar hebben we al 22 jaar geleden 4m² gekocht, waar wij te zijner tijd onze laatste rustplaats zullen vinden. Maar hopelijk duurt dat nog héél erg lang!” Tineke blijft nog redactielid van De Zandloper; Epke is ruim een jaar geleden gestopt als kerkenraadslid.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 27 april 2021

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Darling-Dog-Store heeft eigen Dierenhoekje bij Creannetta

Thalita Daling van Darling-Dog-Store in Zwiggelte heeft sinds afgelopen week haar eigen Darling Dierenhoekje in het winkelpand van Creannetta aan de Aelderstraat 44. “Voor mij super spannend en een nieuw avo...

dinsdag, 11 mei 2021

Lees verder

Jan en Hanna: echtpaar op wie leeftijd geen vat krijgt

Diamanten bruidspaar Dolfing verrast door muzikaal optreden buren. Jan en Hanna Dolfing uit Zweeloo werden maandag behoorlijk verrast. Eerst met een feestelijk versierde woning, veel felicitaties en in de middag kwam lo...

dinsdag, 11 mei 2021

Lees verder

Activiteit Hemelvaartsdag PKN Aalden

Namens de kerk van Aalden hebben Hilly Popken en Anke Kamman iets georganiseerd op Hemelvaartsdag. “We deden het wel vaker, maar de laatste jaren gebeurde het niet meer,” aldus de beide v...

dinsdag, 11 mei 2021

Lees verder
Willekeurige foto