Artikel
Epke en Tineke Wiersma hebben ....

 ....hechte band met het  kerkje van Zweelo. Van huis uit zijn Epke en Tineke Wiersma kerkelijk opgevoed, Tineke vanuit een Katholiek gezin en Epke uit een Nederlands Hervormd gezin.

“We zijn in de Protestante Kerk getrouwd en waren gewoon dat onze kinderen ook naar een Christelijke school gingen. Ik was betrokken als kerkrentmeester. In die periode vernieuwden en restaureerden we het kerkje in 1996 en 2013”, blikt Epke Wiersma terug.

Financiële acties
In 1996 kwamen er goten om de kerk, nieuw stucwerk en werden de glas-in-loodramen vernieuwd. In 2013 werd het Proper-orgel voor € 130.000,- gerestaureerd. “Met een bus vol gemeenteleden zijn we naar de orgelbouwer geweest. Toen het orgel weer in gebruik werd genomen hebben we alle banken in de kerk omgedraaid richting het orgel. We voerden diverse financiële acties, we schreven fondsen aan en we spaarden veel geld vanuit het allergrootste legaat wat we hebben mogen ontvangen. Trijntje Geerts liet namelijk niet alleen haar spaarcenten na aan de kerk maar ook haar woning met alles erop en eraan. Aan het einde van ‘de boeldag’ en na verkoop van de woning, was de kerk € 210.000,- rijker. Dit geld staat nog steeds bij de RABO bank op rente tegen een zeer vriendelijke rente van 4,9%.....De jaarlijkse rente-inkomsten van bijna  € 11.000,- is een mooie bodem in de begroting van de kerkrentmeesters.”

Vrijwilligers
In 2013 was Epke - als voorzitter van de kerkenraad - ook betrokken bij de aanstelling van de nieuwe dominee Bernadette de Groot. Ze volgde Jan Hylkema op, die na ruim 27 jaar afscheid nam als predikant. Na het vertrek van Hylkema moest de pastoriewoning aan het Eswegje worden opgeknapt. “De nieuwe dominee moest je immers wel een nette woning kunnen aanbieden. Ook toen konden we een beroep doen op vrijwilligers.”

Tineke nam het redactiewerk voor De Kerkbode over van Jan Hylkema en hielp bij het opzetten van het gezamenlijke kerkblad De Zandloper waarin nu zeven PKN kerken uit Zuidoost Drenthe verenigd zijn.

Toekomst bijna 800-jarig kerkje
Over de toekomst van het bijna 800 jaar oude kerkje zijn Epke en Tineke duidelijk. “De Hervormde Gemeente Zweeloo zal langzaam maar zeker kleiner worden. Jaarlijks overlijden er gemiddeld 20 leden en er komt vrijwel niemand meer bij. In de periode van mijn lidmaatschap van de kerkenraad is het aantal gemeenteleden teruggelopen van 850 naar circa 350. De kerkgang loopt achteruit en het wordt steeds moeilijker om de begroting van pastoralia - niet te verwarren met die van de kerkrentmeesters - rond te krijgen. Met andere woorden: kerkbalansgelden worden jaarlijks steeds (iets) minder en de kosten iets hoger. De vraag is ook of er meer behoefte komt aan ‘gemeenschapszin’ of juist minder. Gelukkig zijn er in de kerkenraad nieuwe leden toegetreden. Hopelijk vinden er (straks na corona) ook weer andere activiteiten in de kerk plaats dan alleen de zondagse dienst."

Epke en Tineke zijn en blijven lid. “We hebben ruim 25 jaar vanaf onze woonboerderij naar het kerkje gekeken en de bijbehorende begraafplaats. Daar hebben we al 22 jaar geleden 4m² gekocht, waar wij te zijner tijd onze laatste rustplaats zullen vinden. Maar hopelijk duurt dat nog héél erg lang!” Tineke blijft nog redactielid van De Zandloper; Epke is ruim een jaar geleden gestopt als kerkenraadslid.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 27 april 2021

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Anne van der Bijl nieuwe eigenaar woonzorglocatie in Wezup

“Huize Wezup brengt Zorg en Welzijn samen” Anne van der Bijl is vanaf 1 november 2021 de nieuwe eigenaar van Huize Wezup. Al jaren had de 43-jarige inwoner van Leeuwarden de dro...

dinsdag, 25 januari 2022

Lees verder

Mieke Brinkhuis uit Aalden wilde zwaluwen graag te hulp schieten ...

...maar veelbelovend project staat in de ijskast. Mieke Brinkhuis lanceerde in 2020 het plan om een huiszwaluwentil in het dorp te plaatsen. “Het gaat niet zo goed met de zwa...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Achter vergane glorie bloeit iets heel moois op

Bouw zes luxe rietgedekte appartementen en vier woningen op voormalig Auto Mekkes-terrein in voorjaar 2022 van start. Aalden is bijna een schitterend nieuwbouwplan rijker....

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder
Willekeurige foto