Artikel
Donkere wolken hangen boven het Tiny House plan in Aalden

Initiatiefnemers doen ultieme poging om gemeenteraad te overtuigen van nut en noodzaak van park. Initiatiefnemers van het bouwplan Tiny House park De Molenesch in Aalden nemen geen genoegen met de afwijzing van de gemeente Coevorden om mee te werken de plannen verder te ontwikkelen.

Gedurende de hele behandelperiode van anderhalf jaar. was er tot twee maanden terug geen wolkje aan de lucht. Op eigen verzoek heeft het omgevingslab van de gemeente Coevorden vanuit de “ja, mits” gedachte van de nieuwe Omgevingswet gekeken naar de mogelijkheden van het bouwplan. Het omgevingslab heeft de initiatiefnemers altijd laten weten dat het door te zoeken naar de mogelijkheden in het unieke van het plan - ondanks de ligging in het buitengebied en de waarden van het gebied -,positief te staan tegenover de realisatie van Tiny House. Over de “mitsen” in het vervolgtraject had men de voorwaarden al uitgewerkt.

Blad aan de boom
Het omgevingslab draaide als een blad aan de boom om toen de provincie Drenthe met een negatief standpunt kwam ten aanzien van de ontwikkeling van een Tiny House park op deze locatie. De provincie stelt dat de op deze locatie aanwezige waarden ‘cultuurhistorie, ‘aardkundige waarden’ en ‘landschap’ zullen worden aangetast en hierdoor in strijd zijn met het provinciaal beleid.

Steun
De initiatiefnemers zijn het hier niet mee eens en gaan hun standpunten nader toelichten in de volgende commissievergadering van de raad van Coevorden op dinsdagavond 11 mei 2021. De initiatiefnemers voelen zich hierin gesterkt door de steun die ze hebben ontvangen van Dorpsbelangen Aalden, de 35 ingeschreven belangstellenden voor het plan en 1.300 adhesiebetuigingen op het Facebook bericht van Dorpsbelangen Aalden “Ga door, geef niet op”.

Ultieme poging
Er zal een ultieme poging gedaan worden om de gemeenteraad te overtuigen van de nut en noodzaak van het Tiny House park voor Aalden ten aanzien van het nijpende woningtekort. De initiatiefnemers verwachten van de raad dat ze het college vraagt, nee dwingt, om de uitspraak in te trekken en vervolgens in gezamenlijk overleg de provincie te vragen om herziening van haar besluit. Hopelijk gaat dan de zon weer schijnen voor het Tiny House park De Molenesch in Aalden!

Oes Eig'n Kraantien d.d. 11 mei 2021

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Anne van der Bijl nieuwe eigenaar woonzorglocatie in Wezup

“Huize Wezup brengt Zorg en Welzijn samen” Anne van der Bijl is vanaf 1 november 2021 de nieuwe eigenaar van Huize Wezup. Al jaren had de 43-jarige inwoner van Leeuwarden de dro...

dinsdag, 25 januari 2022

Lees verder

Mieke Brinkhuis uit Aalden wilde zwaluwen graag te hulp schieten ...

...maar veelbelovend project staat in de ijskast. Mieke Brinkhuis lanceerde in 2020 het plan om een huiszwaluwentil in het dorp te plaatsen. “Het gaat niet zo goed met de zwa...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Achter vergane glorie bloeit iets heel moois op

Bouw zes luxe rietgedekte appartementen en vier woningen op voormalig Auto Mekkes-terrein in voorjaar 2022 van start. Aalden is bijna een schitterend nieuwbouwplan rijker....

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder
Willekeurige foto