Artikel
Historische Vereniging Zweeloo

Nieuwe leden welkom! Sinds het uitbreken van de Corona-epidemie ligt het verenigingsleven zo goed als stil, een gegeven waar vrijwel alle verenigingen noodgedwongen mee te maken hebben gekregen helaas. Uiteraard geldt dit ook voor de Historische Vereniging Zweeloo ( hierna te noemen HVZ).

Sinds de oprichting in 1988 hebben tal van vrijwilligers de vereniging kleur gegeven en vele activiteiten ontwikkeld. Eén van de voornaamste hiervan is wel het periodiek “Oet ’t Carspel Sweel” . Dit blad wordt driemaal per jaar uitgegeven en bevat een scala aan onderwerpen welke allen te maken hebben met de historische feiten en gebeurtenissen in en rondom de voormalige gemeente Zweeloo. Zo wordt bijvoorbeeld regelmatig een bepaalde boerderij onder de loep genomen vanaf het ontstaan en wordt via historisch onderzoek gekeken naar wie er allemaal in de loop van de tijd hebben gewoond.

Daarnaast worden er regelmatig exposities, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd met een bepaald historisch thema. Hiertoe beschikt de vereniging over eigen expositie- en vergaderruimte in de Gaanderij bij het Frensenhoes in Meppen. De laatste lezing voor Corona werd op de Ledenvergadering van 2020 verzorgd door Marcel Zantingh naar aanleiding van zijn verschenen boek over Zweeloo in oorlogstijd. Dit bleek een groot succes. Daarnaast wordt er na het formele gedeelte van de ledenvergadering ook vaak een populaire quiz georganiseerd.

In de beginjaren groeide het ledenaantal gestaag en was er geen gebrek aan vrijwilligers bij allerlei activiteiten. De vereniging bereikte in 2011 een ledental van meer dan 500. Door voornamelijk vergrijzing van het ledenbestand en gebrek aan aanwas van de jongere generaties is het ledental al jaren aan het slinken. Onlangs zakten we door de 400 leden-grens. Daarom wil het Bestuur graag via de O.E.K. extra de aandacht vestigen op het bestaan van onze vereniging en iedereen, met name jongere generaties, oproepen om eens onze website te bezoeken: www.historischeverenigingzweeloo.org

Ook inwoners die de laatste jaren in Zweeloo en omstreken zijn komen wonen zijn van harte uitgenodigd eens een kijkje te nemen op de website. Daar staat veel informatie over onze vereniging, en  kan je bekijken welke onderwerpen tot nu toe in de reeds uitgegeven tijdschriften aan de orde zijn geweest.

Over eventuele activiteiten in de loop van dit jaar kunnen we helaas nog niet veel concreets melden. Zodra de corona regels het toelaten, zullen we als Bestuur bijeen komen om als eerste onze Algemene Ledenvergadering te agenderen, hopelijk ergens eind september begin oktober. Meestal combineren we dat moment met een presentatie of lezing van een op dat moment actueel onderwerp. Zo willen we eventueel ook nog aandacht schenken aan het thema van 75 jaar bevrijding.

Momenteel wordt er door vele vrijwilligers hard gewerkt ( door de Corona pandemie helaas wat vertraagd) aan een speciaal door de vereniging uit te geven Boek over de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo. Het belooft een zeer fraai uitgevoerd boek te worden van honderden pagina’s tekst en vele illustraties en foto’s, een “must have” voor ieder inwoner van Zweeloo en omstreken. Het boek is straks met  flinke korting  aan te schaffen voor alle leden van de HVZ. Een reden temeer dus om eens onze website te bezoeken en sfeer te proeven.  Hopelijk wordt uw interesse gewekt voor onze vereniging en kunnen we U binnenkort verwelkomen als nieuw lid, u bent al lid vanaf 20 euro per jaar.

Hopelijk is uw belangstelling gewekt en het Bestuur is gaarne bereid U nog verder te enthousiasmeren tot een lidmaatschap, bijvoorbeeld door toezending van één van de laatste magazines. U kunt dan op uw gemak alle interessante artikelen lezen. Hiertoe is een belletje of mailtje naar ons secretariaat voldoende.

Voorzitter Egbert Hidding , secretaris Jan Brinks, penningmeester Gertjan Ponstein

Historische Vereniging Zweeloo
Secretariaat: Jan Brinks
Klooster 24
7851 AJ Zweeloo
tel.: (0591) 371776
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 20 juli 2021

 

Zoeken in de site

Kunst & cultuurnieuws

Jantina Hellingmolen is een indrukwekkend monument en helemáál vanuit de lucht!

Een reportageteam van het natuurprogramma ROEG van TV Drenthe vloog onlangs met hun drone over het molenterrein en legde het cultuurhistorisch erfgoed in schitterende beelden vas...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Kerken organiseren Kerstspeurtocht

Ga van 24 tot en met 27 december samen aan de wandel en beleef het kerstverhaal dicht bij huis. Met Kerst gaan we naar familie, op vakantie ….. maar voor de twee...

dinsdag, 21 december 2021

Lees verder

Doek valt voor Sweel Cultureel

Voor Sweel Cultureel is het doek gevallen en zal per 1 januari 2022 niet meer bestaan. Het bestuur kijkt terug op een mooie periode...

vrijdag, 17 december 2021

Lees verder
Willekeurige foto