Artikel
“Onteigening is een barbaars middel en niet van deze tijd”

Bij experts is er veel scepsis. Verplichte onteigening van boeren om daarmee de stikstofcrisis snel op te lossen is onrealistisch, roept weerstand op bij boeren en werkt daardoor alleen maar averechts.

Alhoewel Hans Roos uit Aalden er niet meer beroepshalve mee te maken heeft, volgt de oud-medewerker van de Nederlandse Internationale Diervriendelijke Veehouderij (ISC) de ontwikkelingen binnen de agrarische sector nog altijd op de voet. Voor OEK schreef Roos een bijdrage waarin de verplichte onteigening onrealistisch noemt. Onteigening zal volgens Roos niet alleen veel tijd kosten, maar minstens zo belangrijk :  maar het zal ook het draagvlak voor de stikstofaanpak in de landbouwsector ondermijnen.

Groene lobby’ en ‘welzijnslobby’ groeien
“Er komen spannende tijden aan voor de boeren, want het politieke klimaat in Nederland verandert snel en de traditionele pleitbezorgers voor de sector boeten steeds meer aan invloed in. Het CDA is bij de laatste verkiezingen geminimaliseerd en de ‘groene lobby’ en ‘welzijnslobby’ groeien. Dat is niet iets van de laatste tijd, dat speelt al jaren. Het wordt echt de hoogste tijd dat de boeren werk maken van een sterke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer in plaats van trekkeroptochten naar Den Haag. In onze parlementaire democratie  worden de zaken in de Kamer gedaan en niet op straat. De sector is sterker dan ze zelf denkt.

Grootschalige en intensieve bedrijfsvoering
Toen wij in de jaren tachtig met de regeling voor diervriendelijk geproduceerd vlees startten, het zgn. scharrelvlees, was dat een tegenhanger van de, zoals dat toen werd genoemd, ‘bio-industrie’. In de jaren 60 had de overheid van allerlei subsidies om de boeren te verleiden over te stappen naar een  meer grootschalige en intensieve bedrijfsvoering. Ik heb vele gesprekken gevoerd met de toenmalige minister van Landbouw, Gerrit Braks, over dit onderwerp (er was toen nog een volwaardig Ministerie van Landbouw). Ik heb daarin gepleit voor ondersteunende maatregelen voor de boeren die kozen voor extensieve veehouderij.

Kabinetsonderhandelingen
Nu komt de politiek met vergelijkbare eisen richting de sector. Onderwerpen als inkrimping van de veestapel worden nu gepresenteerd als de oplossing van het klimaatprobleem. Het recente, uitgelekte, plan om desnoods middels onteigening een reductie van de veestapel te realiseren is ernstig. Ik begrijp ook wel dat het kabinet eerst iets laat ‘lekken’ om de eerste reacties uit de samenleving op te pakken, maar voor de sector is het nu oppassen geblazen. Het zal allemaal niet vandaag of morgen doorgevoerd worden, maar het zal wel onderdeel worden van de kabinetsonderhandelingen. Onteigening is een barbaars middel en niet van deze tijd. Als een meerderheid van onze volksvertegenwoordiging er toch voor is, kan dat m.i. alleen maar op basis van vrijwilligheid. Als dat te weinig soelaas biedt, dan moet de overheid de sector ondersteunen tot meer extensievere vormen. Zeg maar het tegenovergestelde van de jaren 60. Dan ben je rechtvaardig bezig en bereik je ook het gewenste doel”, aldus Hans Roos.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 14 september 2021

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Mieke Brinkhuis uit Aalden wilde zwaluwen graag te hulp schieten ...

...maar veelbelovend project staat in de ijskast. Mieke Brinkhuis lanceerde in 2020 het plan om een huiszwaluwentil in het dorp te plaatsen. “Het gaat niet zo goed met de zwa...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Achter vergane glorie bloeit iets heel moois op

Bouw zes luxe rietgedekte appartementen en vier woningen op voormalig Auto Mekkes-terrein in voorjaar 2022 van start. Aalden is bijna een schitterend nieuwbouwplan rijker....

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Uitbreiding ambulancezorg vanuit locatie Zweeloo

UMCG Ambulancezorg heeft de diensten van de ambulancepost in Zweeloo - die sinds 2020  gehuisvest is naast de brandweerkazerne - aanzienlijk uitgebreid. “We zijn hier gestart met een avonddienst van 15:...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder
Willekeurige foto