Artikel
Toekomstgericht onderwijs op OBS De Anwende

Lang stilzitten, verplichte werkjes, werkbladen en kleutertoetsen; hier wordt niemand blij van. Basisschool OBS de Anwende heeft het onderwijs in de onderbouw in drie jaren volledig herzien, met als missie: leren door te spelen. Juf Gea en juf Erica verzorgen het onderwijs aan groep 1 en 2.

Nieuwe werkwijze
Samen met Sylvia Venema, onderwijsspecialist voor het jonge kind, is een volledig nieuwe werkwijze ingevoerd. “Mooi, weer spelen” vormt het uitgangspunt voor het dagelijkse onderwijs. “Van vakantie tot vakantie wordt gewerkt met een groot thema, waarin elke leerling de uitdaging krijgt die bij hem of haar past. Het zijn thema’s met diepgang, bijvoorbeeld ‘Op reis naar Engeland’. De traditionele huishoek werd het werkpaleis van Queen Elizabeth, in de bouwhoek werd gewerkt aan het bouwen van de towerbridge in Londen. Dagelijks houden de leerlingen een korte presentatie voor de groep, waarin ze vertellen wat hun plan was en hoe ze dat uitgevoerd hebben. De andere leerlingen luisteren kritisch en geven tips en tops”, vertellen de enthousiaste  leerkrachten van de kleuters.

Aanpak heeft effect
Mooi, weer spelen wordt daarbij gecombineerd met Spelezen, het tweede uitgangspunt voor het onderwijs in de onderbouw. “Elke dag starten we gezamenlijk, waarbij door spelvormen de letterkennis en het allereerste lezen wordt geoefend. Dat gebeurt op een actieve manier.  Veel visuele ondersteuning, gebaren en een vleugje theater maken het tot een spetterend geheel waar alle kinderen elke dag met plezier aan meedoen. De aanpak heeft effect, de meeste leerlingen die aan groep 3 beginnen, kunnen al kleine woorden lezen en schrijven.”

Het vrije initiatief van leerlingen staat voorop
Een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen wordt geboden. Niet alleen binnen, ook buiten op het schoolplein. “Sinds een jaar kunnen de leerlingen aan het werk in de schooltuin. Het vrije initiatief van de leerlingen staat voorop. Kinderen hebben de behoeften om de wereld om hen heen te verkennen. Ook werken kinderen gemotiveerder aan een opdracht als zij daar zelf voor gekozen hebben en als het hun interesse heeft. Van groot belang is dat de leerkracht een goede band opbouwt met de kinderen. Dit door het gesprek met het kind aan te gaan, waarbij echtheid en empathie belangrijk is. Hierdoor voelt het kind zich gehoord, begrepen en gerespecteerd en kan de leerkracht het kind beter begeleiden.”

Boeken dicht, de hoeken in! Deze missie zorgt voor passie en werkplezier bij leerkracht en leerling.

Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe vorm van onderwijs? Locatieleider Sytske Boersma leidt u graag rond. Ook kunt u, samen met uw kind een kijkje nemen en “Mooi, weer spelen” ervaren op De Anwende.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 30 november 2021

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto