Artikel
Fietspad richting Broekstukkenweg in Zweeloo ...
... gaat door, moet er medio 2023 liggen. Een hartenwens van Matine en Johan Kamps gaat eindelijk in vervulling, de aanleg van een fietspad vanaf de N381 tot aan de Broekstukkenweg in Zweeloo.

Het nieuwe fietspad maakt het voor hun schoolgaande kinderen een stuk veiliger. Daarnaast is het een plus op de recreatieve fietsmogelijkheden in de omgeving. Het pad is een langgekoesterde wens van aanwonenden, Dorpsbelangen Zweeloo en van de lokale politiek.

“Een pak van ons hart: een grote opluchting en een geruststelling”, reageren Matine en Johan op het groen licht voor de aanleg van het fietspad. “We houden iedere dag ons hart vast, maar na dertig jaar wachten komt er dan eindelijk een fietspad richting Broekstukkenweg......…”

Zes schoolgaande kinderen
De zes schoolgaande kinderen van Matine en Johan rijden dagelijks op de fiets over de 60-kilometerweg, maar bij tijd en wijle is de Schapendijk een heuse racebaan. “Veel fietsers mijden de weg dan ook bewust en kiezen voor het traject door de Staasbossen. Voor onze kinderen is dat echter geen optie. Ze gaan naar school en naar het sportpark in Zweeloo.” Niet voor niets pleitte Matine dan ook voor een snelle en kordate aanpak. Dat doet de inwoonster van Zweeloo overigens al vele jaren en schoonmoeder Ria Kamps begon er dertig jaar geleden al over.

Gevoel van urgentie
Lokale politieke vertegenwoordigers en Dorpsbelangen Sweel (DBS) zagen het gevoel van urgentie dan ook sterk toenemen. De partijen zijn blij dat er nu eindelijk knopen zijn doorgehakt. 

Op korte termijn worden er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een vrijliggend, betonnen fietspad ten oosten van de Schapendijk met een breedte van 2,5 meter. Het tracé ligt vrijwel parallel aan de Schapendijk en is daarmee een directe route voor zowel het doorgaande verkeer als ook voor het bestemmingsverkeer aan de Broekstukkenweg. Hierdoor kan het fietspad benoemd worden als verplicht fietspad. Dat betekent dat er op dat deel van de Schapendijk geen fietsers meer op de rijbaan worden toegestaan.

Veilige en verantwoorde oversteek
Er werden overigens meerdere varianten uitgewerkt, maar de landschappelijke inpassing van het tracé aan de oostzijde van de Schapendijk vergt het minste impact op het landschap. Door het aanleggen van een verhoogd verkeersplateau bij de Broekstukkenweg wordt het oversteken van fietsers op een veilige en verantwoorde manier begeleid. Bijkomend voordeel is dat de gekozen variant eventuele toekomstige ambities – op de middellange termijn – niet uitsluit. Medio 2023 moet het fietspad er liggen.

Snelheidsremmende maatregelen
Verder worden er ook snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd op de Schapendijk tussen de Broekstukkenweg en de bebouwde kom van Schoonoord.

Annemarie (13), Marjolijn (11), Bart-Jan (10), Carolien (8) en Marije (6) moeten dagelijks op de fiets over het gevaarlijke tracé van de Schapendijk.
Dat geldt over een paar jaartjes ook voor jongste telg Jasper (4). Maar er is goed nieuws: er komt een fietspad langs de oostzijde van de Schapendijk.

Gelpenberg Aalden en Hengstmeerweg Sleen
De gemeente Coevorden wil de komende jaren ook aan de slag met twee andere trajecten. Zo komt er een fietspad komen langs de Gelpenberg bij Aalden en wordt tussen Erm en Sleen het fietspad langs de Hengstmeerweg verbeterd.

De gemeente streeft er naar om het gebruik van de fiets verder te bevorderen, zowel in recreatief oogpunt als ook op het gebied van woon- werk en schoolverkeer.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 30 november 2021

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Mieke Brinkhuis uit Aalden wilde zwaluwen graag te hulp schieten ...

...maar veelbelovend project staat in de ijskast. Mieke Brinkhuis lanceerde in 2020 het plan om een huiszwaluwentil in het dorp te plaatsen. “Het gaat niet zo goed met de zwa...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Achter vergane glorie bloeit iets heel moois op

Bouw zes luxe rietgedekte appartementen en vier woningen op voormalig Auto Mekkes-terrein in voorjaar 2022 van start. Aalden is bijna een schitterend nieuwbouwplan rijker....

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder

Uitbreiding ambulancezorg vanuit locatie Zweeloo

UMCG Ambulancezorg heeft de diensten van de ambulancepost in Zweeloo - die sinds 2020  gehuisvest is naast de brandweerkazerne - aanzienlijk uitgebreid. “We zijn hier gestart met een avonddienst van 15:...

dinsdag, 18 januari 2022

Lees verder
Willekeurige foto