Artikel
Vrijwilligers gezocht

Wie:                                       Trijnie Woltinge

Waar:                                     Asielzoekerscentrum

Waarom dit stukje:              Vrijwilligers gezocht

 

De voormalige gemeente Zweeloo, met zijn dorpen, een fijne plek om te wonen.

Zweeloo, waar je door geboorte woont, of omdat je daarvoor hebt gekozen.

Inmiddels wonen er in Zweeloo ook mensen die hier niet zijn geboren, en die niet voor ons dorp hebben gekozen. De bewoners van het Asielzoekers Centrum, aan het Witte Zandpad in Aalden. Vroeger woonden hier, voor kortere of langere tijd, jongeren in het internaat. Nu, na de verbouwing, huisvest het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hier zo’n 400-450 mensen, jong en oud. Voor hen was Zweeloo geen keuze, maar het gevolg van een besluit van het COA.

 

Je komt hen tegen, in de winkels, bij de pinautomaat, op straat, op het sportveld, in de kerk.

 

Daarna gaan ze weer terug naar hun woonplek, op het AZC.

 

Op het AZC werken ook veel mensen, in dienst van het COA. Zij werken op één of andere wijze aan wonen en welzijn van de bewoners.

Eén van de zaken die het wonen, en wachten, aangenamer maakt is het aanbod aan activiteiten. Trijnie Woltinge is één van de mensen van het COA voor wie dit een onderdeel van haar werkzaamheden uitmaakt. Zij werkte op diverse AZC’s, zo vertelde zij, en is gewend met vrijwilligers te werken. Zij is bezig om dit ook in Zweeloo van de grond te krijgen. Eén van de onderdelen waarbij dit is gelukt is de Nederlandse les.

Maar, er is meer te doen. Meer, waarvoor het COA wel de faciliteiten levert, maar geen menskracht kan bieden. Menskracht, die men graag aangeboden ziet worden door de ‘buren’ van het AZC, in de ruimste zin van het woord.

Als vrijwilliger teken je een ‘contract’ met het COA, waardoor duidelijk is wat men van elkaar kan verwachten. Zo schep je duidelijkheid.

 

Onderdelen van het activiteitenpakket waarbij vrijwilligers een coördinerende en/of uitvoerende taak kunnen hebben, zijn

*Het kinderactiviteitencentrum voor 0 tot 4 jarigen (oppas, knutselen, zingen, voorlezen, spelen);

*De kantine (biljarten, tafeltennis, spelletjes);

*De vrouwenkamer (praten, naaien, spel);

*Huiswerkbegeleiding (pubers bij hun huiswerk bepalen en waar nodig helpen);

*Nederlandse les (reserve-mensen bij de 4 al aanwezige vrijwilligers).

*Jeugdhonk (voor pubers om samen muziek te maken en TV te kijken etc.)

 

Wie zich aangesproken voelt om zich in te zetten als vrijwilliger, of wie eerst meer informatie wil krijgen, kan bellen met het AZC, en vragen naar Trijnie Woltinge (0591-37 42 42).

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto