Artikel
Jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel op 5 april j.l. in De Spil

Uit de opkomst van de dorpsbewoners bleek dat de Zweeloër bevolking  redelijk begaan is met het wel en wee van het dorp.

De voorzitter Willy-Anne van Stiphout heette onder het genot van een kopje koffie iedereen van harte welkom en gaf uitleg over hoe mensen die meer over het werk van dorpsbelangen willen weten, die informatie kunnen verkrijgen en bij wie ze daar voor terecht kunnen. Natuurlijk zal net als vanouds belangrijk nieuws ook in Oes Eig’n Kraantien worden vermeld.

Er waren een aantal sprekers uitgenodigd om het één en ander te vertellen over bepaalde zaken, die momenteel aan de orde zijn en die alle dorpen aangaan wat betreft het maatschappelijk belang.

Zo bracht Reint Kuijer het positieve nieuws, dat het met De Spil zeer waarschijnlijk de goede kant op gaat. Dit dankzij een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers! Een applausje was hier dan ook op z’n plaats. Meer vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom. Immers,vele handen maken licht werk!

Henk Ruis, de voorzitter van het zwembad had minder goed nieuws, want met de toezegging van € 15.000 subsidie voor de komende drie jaar van de gemeente Corvorden was het zwembad nog lang niet gered. In de Coevorder krant stond onlangs, dat de wethouder € 15.000 aan het zoeken was….het bestuur van het zwembad moet op zoek naar een keer zoveel ! Het wordt echter nog lang niet niet beschouwd als een gelopen race, plannen worden gesmeed en daarna zal er geprobeerd worden om de broodnodige euro’s bij elkaar te krijgen.

Jan Warmolts vroeg aandacht voor het project ’Zweeloo Kunstenaarsdorp’. Op 13 oktober 2009 is Zweeloo  als zesde Nederlandse plaats in Skagen, Denemarken, erkend als lid van Euroart, de federatie van kunstenaarsdorpen en kolonies in Europa. Door gebrek aan expositieruimte is er tot nu toe weinig van de grond gekomen. Jan zet nu opnieuw de schouders eronder, hij heeft inmiddels een aantal mensen bereid gevonden, die samen met hem in de vorm van een vereniging of stichting inhoud willen geven aan het project.

 

En…het volgende leidde tot enige hilariteit, namelijk een brief van de gemeente waarin vermeld werd, dat we volgend jaar op zoek moeten naar een andere plek voor ons paasvuur. Volgens nieuwe wetten en regels voldoet het niet aan de eis wat betreft de verplichte afstand tussen het paasvuur en het aangrenzende betonweggetje, waar maar heel sporadisch gebruik van wordt gemaakt. Er zal dus bezwaar worden ingediend !  

De vergadering werd gesloten en met een hapje en een drankje werd tenslotte de bittere smaak van het paasvuurverhaal weggespoeld.

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto